Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau

Rheolwr Desg Wasanaeth

Bangor neu Gaerdydd

£39,700-£44,522 15 Mehefin 2022

Swyddog Cludwyr a Broceriaid

Plas yr Afon, Caerdydd

£31,490-£34,902 15 Mehefin 2022
Cynghorydd Prosiectau Morol

Hyblyg

£31,490-£34,902 12 Mehefin 2022
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol: Diwygio Mynediad

Hyblyg

£39,700-£44,522 12 Mehefin 2022
Swyddog Asesu Amgylcheddol Morol

Hyblyg

£31,490-£34,902 12 Mehefin 2022
Swyddog Asesu Amgylcheddol Morol

Hyblyg

£31,490-£34,902 12 Mehefin 2022
Uwch Swyddog Asesu Amgylcheddol Morol

Hyblyg

£35,994-£39,369 12 Mehefin 2022
Swyddog Arbenigol, Rheoli Rhynglanwol

Hyblyg

£35,994-£39,369 12 Mehefin 2022
Prif Gynghorydd Arbenigol, Ysgrifennwr Adroddiadau SQL

Bangor neu Gaerdydd

£39,700-£44,522 12 Mehefin 2022
Arweinydd Tîm Prosiectau Morol

Hyblyg

£39,700-£44,522 12 Mehefin 2022
Swyddog yr Amgylchedd

Llaneirwg

£31,490-£34,902 12 Mehefin 2022
Cynghorydd Arbenigol Adareg Forol

Hyblyg

£35,994-£39,369 06 Mehefin 2022
Arbenigwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Hyblyg

£39,700-£44,522

05 Mehefin 2022
Swyddog Canolfan Ymwelwyr

Canolfan Ymwelwyr Ynys Las

£27,003-£30,688

05 Mehefin 2022
Cymorth Canolfan Ymwelwyr

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian

£23,926-£26,677

05 Mehefin 2022
Peiriannydd Perfformiad Asedau 1 (Perygl Llifogydd)

Gogledd Powys 

£27,003-£30,688 05 Mehefin 2022
Aelod Tîm Swyddfa Rheoli’r Rhaglen

Hyblyg

£23,926-£26,677 05 Mehefin 2022
Uwch Swyddog Rheoliadau Diwydiant a Gwastraff

Gogledd-ddwyrain Cymru

£35,994-£39,369 05 Mehefin 2022
Peiriannydd Perfformiad Asedau 1 (Perygl Llifogydd)

Gogledd Ddwyrain Cymru gyda swyddfa ym Mwcle

£27,003-£30,688 05 Mehefin 2022
Peiriannydd Perfformiad Asedau 2 (Perygl Llifogydd)

Gogledd Powys gyda lleoliadau swyddfeydd ym Mwcle neu Trallwng

£31,490-£34,902 05 Mehefin 2022
Cydlynydd Rheoli Cyfleusterau

De-Canolog – Caerdydd/Abertawe/Castell-nedd

£27,003-£30,688

02 Mehefin 2022
Swyddog Cynorthwyol Asesu Amgylcheddol Morol

Bangor neu Bwcle

£23,926-£26,677

31 Mai 2022
Swyddog Cynorthwyol Asesu Amgylcheddol Morol

Hyblyg yn ne Cymru

£23,926-£26,677

31 Mai 2022
Uwch-swyddog Pobl a Lleoedd

Hyblyg yn ne Cymru

£35,994-£39,369 31 Mai 2022
Swyddog Cyfathrebu Prosiect Quake LIFE

Llandarsi neu Cors Crymlyn

£31,490-£34,902 31 Mai 2022
Dadansoddwr Cyfrif Rheoli, Cyfrifeg Ariannol

Hyblyg

£31,490-£34,902 29 Mai 2022
Aelod Tîm Gweithlu Integredig

Wrecsam

£20,255-£23,008 29 Mai 2022
Cydlynydd Prosiect Llaeth

Hyblyg

£39,700-£44,522 26 Mai 2022
Arweinydd y Tîm Rheoli Tir a Gweithrediadau Coedwigaeth

Gogledd-Ddwyrain Cymru - Hyblyg

£39,700-£44,522 25 Mai 2022

 

Diweddarwyd ddiwethaf