Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

 

Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llawi ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.  

 

We welcome applications for vacancies in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. 

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau

Uwch Swyddog Trwyddedu – Diwydiant a Reoleiddir

Hyblyg

£37,308-£40,806

23 Ebrill 2023

Swyddog yr Amgylchedd (Ecosystemau Gwydn) x6

Hyblyg

£28,403 - £32,088

23 Ebrill 2023

Swyddog yr Amgylchedd (Rheoli’r Amgylchedd) x6

Hyblyg

£28,403 - £32,088

23 Ebrill 2023

Cynghorydd Datblygu a Pherygl Llifogydd

Caerdydd neu Llandarcy

£32,876-£36,229

23 Ebrill 2023

Cynorthwy-ydd Cyfleusterau

Bwcle

£21,655-£24,408

17 Ebrill 2023

Ymgynghorydd Arbenigol Arweiniol Gweithrediadau Coedwig

Hyblyg

£41,150-£46,147

17 Ebrill 2023

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol Rheoli Tir

Hyblyg

£41,150-£46,147

17 Ebrill 2023

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Ansawdd Dŵr

Hyblyg

£41,150-£46,147 

16 Ebrill 2023

Cynghorydd Arbenigol Safonau Cynaeafu

Hyblyg

£37,308-£40,806

16 Ebrill 2023
Cynghorydd Arbenigol Ansawdd Dŵr

Hyblyg

£37,308-£40,806

16 Ebrill 2023

Swyddog, Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff

Gogledd Orllewin Cymru

£32,876-£36,229

12 Ebrill 2023

Uwch-swyddog Rheoli Tir

Gogledd y Canolbarth

£37,308-£40,806

12 Ebrill 2023

Cynghorydd Arbenigol Data Ecolegol

Hyblyg

£37,308-£40,806

11 Ebrill 2023

Arweinydd Tîm Dadansoddi Perygl Llifogydd

Bwcle

£41,150-£46,147

10 Ebrill 2023

Rheolwr Prosiect, Adnoddau Naturiol a Llesiant

Hyblyg

£32,876-£36,229

4 Ebrill 2023

Swyddog Coetir Rheoliadol

Hyblyg yng Ngogledd-ddwyrain Cymru

£32,876-£36,229

3 Ebrill 2023

Rheolwr Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau

Hyblyg 

£54,011-£58,961

2 Ebrill 2023

Rheolwr Profion TGCh

Hyblyg

£47,408-£52,359

2 Ebrill 2023

Arweinydd y Tîm Cynllunio Datblygu x 3

Hyblyg

£32,876-£36,229

2 Ebrill 2023

Uwch-swyddog Amgylcheddol (Adnoddau Dŵr)

Gogledd Orllewin Cymru (Dolgellau) 

£37,308-£40,806

2 Ebril 2023

Swyddog Gweinyddol – Cymorth Prosiect

Resolfen neu Llanymddyfri

£28,403-£32,088

2 Ebrill 2023

Swyddog Amgylcheddol (Ansawdd Dŵr ac Adnoddau)

Seiliedig ar le yn Ngogledd Orllewin Cymru (Dolgellau)

£32,876-£36,229

2 Ebrill 2023

Prif Beiriannydd Telemetreg

Hyblyg

£54,011-£58,961

2 Ebrill 2023

Aelod 2 o’r Tîm Gweithlu Integredig

Depo Fingerpost, Holt, Wrecsam

£21,655-£24,408

2 Ebrill 2023

Uwch Swyddog, Cynllunio Coedwigoedd

Caerdydd

£37,308-£40,806

2 Ebrill 2023
Rheolwr Prosiect Tystiolaeth

Hyblyg

£32,876-£36,229

2 Ebrill 2023

Goruchwyliwr, Gweithrediadau Rheoli Cyfleusterau

Canol De Cymru – Hyblyg ar draws De Cymru

£32,876-£36,229

2 Ebrill 2023
Prif Gynghorydd Arbenigol Trwyddedu Carbon

Hyblyg

£41,150-£46,147

30 Mawrth 2023

Swyddog, Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff (Prosiect Lleihau Allyriadau Tirlenwi)

Hyblyg

£32,876-£36,229

29 Mawrth 2023

Uwch Swyddog, Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff (Prosiect Lleihau Allyriadau Tirlenwi)

Hyblyg

£37,308-£40,806

29 Mawrth 2023

Aelod Tîm Cyfleusterau

Caerdydd

£21,655-£24,408

29 Mawrth 2023c

Aelod Tîm Cyfleusterau

Hyblyg yn Ne Orllewin Cymru

£21,655-£24,408

29 Mawrth 2023

Aelod Tîm Cyfleusterau

Trefynwy

£21,655-£24,408

29 Mawrth 2023

 

Diweddarwyd ddiwethaf