Morlyn Llanw Bae Abertawe

Ystyrir bod y cais wedi cael ei dynnu’n ôl

Ar 01 Gorffennaf 2021, yn unol â Rheoliad 14 (“Darparu rhagor o wybodaeth”) rheoliadau Gwaith Morol (AEA) 2007 (fel y’u diwygiwyd), ystyrir bod y cais wedi cael ei dynnu’n ôl. Gweler llythyr yr Ymgeisydd

Nid oes rhaid i CNC gymryd unrhyw gamau pellach mewn perthynas â’r cais.

Diweddarwyd ddiwethaf