Newyddion, blogiau a datganiadau

Newyddion diweddaraf

Prosiect i gofnodi effaith sŵn ar famaliaid morol

Mae offer recordio wedi cael ei ddefnyddio oddi ar arfordir Ynys Môn i fonitro dolffiniaid, llamhidyddion a sŵn tanddwr.

31 Mai 2023

Ein blog

Dynodiad Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i werthuso'r achos dros Barc Cenedlaethol newydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn seiliedig ar Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) bresennol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Ash Pearce

31 Mai 2023

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru