Newyddion, blogiau a datganiadau

Newyddion diweddaraf

Gwaith adfer i gynefinoedd pwysig ar draws Gogledd Orllewin Cymru

Mae ardaloedd o laswelltir calchfaen ar draws Gogledd-orllewin Cymru wedi cael eu gwella diolch i brosiect bioamrywiaeth dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

08 Rhag 2022

Ein blog

COP15 - Nawr yw'r amser i weithredu dros natur

Mae trafodaethau Cynhadledd Hinsawdd COP27 y Cenhedloedd Unedig wedi dod i ben, ac mae sylw bellach yn troi at COP15 ym Montreal sy’n canolbwyntio ar natur, lle mae arweinwyr y byd yn ymgynnull i drafod a chytuno ar y camau brys sydd eu hangen i droi’r llanw ar golli bioamrywiaeth yn fyd-eang.

Sir David Henshaw

07 Rhag 2022

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru