Cofrestr buddiannau - Unrhyw fuddiant arall

Enwau Swydd yn CNC  Y Sefydliad Natur y buddiant
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  World Wide Fund for Nature Rhoddwr misol
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Sustrans Rhoddwr misol
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Saethu er Difyrrwch Aberbrân Fawr Curwr 
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Plwyf Llanycil Cynghorydd Plwyf 
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Jones Bros Civil Engineering UK Ffrind agos i Huw Jones, Cadeirydd Jones Bros Civil Engineering UK
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Stiward yn y Pafiliwn Rhyngwladol yn Sioe Frenhinol Cymru
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Uchel Siryf Clwyd Uchel Siryf Clwyd 2022-23
Diweddarwyd ddiwethaf