Cofrestr buddiannau - Busnes a thir

Enwau Swydd yn CNC  Natur yr eiddo Lleoliad cyffredinol yr eiddo
Karen Balmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Groundwork Gogledd Cymru - Derbynnydd Grant CNC Gogledd Cymru
Karen Balmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Groundwork Gogledd Cymru (fel partner) - Derbynnydd Dau Grant CNC Gogledd Cymru
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mae nant sy'n eiddo i/sy'n cael ei rheoli gan CNC yn rhedeg trwy ardd ei phreswylfa bersonol yn y Fenni Canolbarth Cymru
Geraint Davies  Cyfarwyddwr Anweithredol CNC Cytundeb adran 16 gyda CNC o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 Gogledd Cymru
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Tair erw ynghlwm wrth ei preswylfa bersonol Gogledd Cymru
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  60 erw yn eiddo i aelod o'r teulu  Gogledd Cymru
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Teulu Henderson – Cydberchnogaeth ar adeiladau fferm a chanddynt ganiatâd cynllunio Gogledd Cymru
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Busnes rhentu gwyliau Gogledd Cymru
Mark McKenna Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Perchennog tir rhydd-ddaliadol Gŵyr
Mark McKenna Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cais cynllunio mewn ardal sensitif Ardal Cardwraeth Arbennig (ACA)    Sir Benfro
Dr Rosie Plummer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Tyddyn bach chwe hectar  De-orllewin Cymru
Dr Rosie Plummer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Hen felin ŷd a adferwyd mewn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA)  De-orllewin Cymru
Syr David Henshaw Y Cadeirydd  Adeilad rhestredig o darddiad canoloesol Gogledd Cymru
Syr David Henshaw Y Cadeirydd  Adeilad hanesyddol Gogledd Cymru
Diweddarwyd ddiwethaf