Cofrestr buddiannau - Aelodaeth

Enw Swydd yn CNC Enw'r clwb neu'r gymdeithas Natur yr ymglymiad
Karen Balmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Karen Balmer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Refugee Action Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Amnest Rhyngwladol Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Womankind Worldwide Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Greenpeace Ltd Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Plan International Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cadw Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Sefydliad Materion Cymreig Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Garden Organic Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Coed Cadw Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerloyw Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol World Wildlife Fund UK Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Dogs Trust Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC) Aelod
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol World Horse Welfare (International League for the Protection of Horses gynt) Aelod
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Ceffylau Prydain Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Undeb Amaethwyr Cymru Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt (FWAG Cymru) Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helfeydd a Bywyd Gwyllt Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helfeydd a Bywyd Gwyllt Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Ceffylau Prydain Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig Ymddiriedolwr ac Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gynghrair Cefn Gwlad Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA) Aelod ac yn ymwneud â'r Pwyllgor
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Aelod
Yr Athro Calvin Jones Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Yr Athro Calvin Jones Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Coleg adolygu gan gymheiriaid Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol Adolygydd achlysurol
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Ddysgedig Cymru Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Frenhinol Bioleg Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM) Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ecolegydd Siartredig (trwy CIEEM) Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Ecolegol Prydain Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Fiolegol Dŵr Croyw Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Adaryddiaeth Prydain Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas y Gwyddorau Dŵr Croyw Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Natur Gwent Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Butterfly Conservation Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Buglife Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Dogs Trust Aelod
Yr Athro Steve Ormerod Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Cadwraeth Forol Aelod
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Melinau Cymru Aelod, fel y mae ei Phriod
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Naturiaethwyr Llanelli Aelod
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Aelod oes. Ei phriod hefyd yn aelod
Dr Rosie Plummer Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru (tanysgrifio) Aelod, fel y mae ei Phriod
Yr Athro Peter Rigby Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol, Sefydliad Gurdon, Prifysgol Caergrawnt Aelod
Yr Athro Peter Rigby Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Y Gymdeithas Frenhinol Cymrawd
Yr Athro Peter Rigby Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Academi'r Gwyddorau Meddygol Cymrawd
Yr Athro Peter Rigby Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Sefydliad Bioleg Foleciwlaidd Ewrop Aelod
Yr Athro Peter Rigby Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Bioleg Ddatblygiadol Prydain Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Clwb Brenhinol y Modurwyr Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Clwb Golff Royal St. David Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Clwb Golff Brenhinol Lerpwl Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Eryri Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Aelod
Diweddarwyd ddiwethaf