Cofrestr buddiannau - Cyflogaeth arall

Enwau Swydd yn CNC  Dyddiad dod i rym Sefydliad Natur y busnes Natur y swydd Cydnabyddiaeth ariannol
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Chwefror 2015 hyd at y presennol Cycling 4 All Elusen Ymddiriedolwr/Aelod Nac oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mai 2015 hyd at y presennol Skill Hive CIC Cwmni buddiannau cymunedol Cyfarwyddwr/Aelod Nac oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Gorffennaf 2005 hyd at y presennol IK Tech Ltd Cwmni technoleg Ysgrifennydd y Cwmni. Ei phriod yw Cyfarwyddwr IK Tech Ltd Oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Chwefror 2011 hyd at y presennol Groundwork Gogledd Cymru Elusen gofrestredig  Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ionawr 2016 hyd at y presennol  Refurbs Flintshire Elusen Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Nac oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Medi 2019 hyd at y presennol Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur Corff cyhoeddus Aelod annibynnol o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Tachwedd 2016 hyd at y presennol Tir Gwyllt Elusen Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Nac oes
Karen Balmer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mehefin 2020 hyd at y presennol Ymddiriedolaeth Gymunedol Nant Mill Cwmni sydd wrthi'n cael ei chofrestru'n elusen Cyfarwyddwr/Aelod Nac oes
Catherine Brown  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  presennol Hubbub – Bwrdd y DU  Elusen amgylcheddol Y Cadeirydd Nac oes
Catherine Brown  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  presennol Y Sefydliad Bwyd Melin drafod annibynnol Cadeirydd y Grŵp Cynghori Arbenigol a Threfniant Hyfforddi  Cadeirydd – oes/ Hyfforddi – Nac oes
Catherine Brown  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  presennol Y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol Rheoleiddiwr seiliedig ar dystiolaeth Aelod Annibynnol o'r Bwrdd    Oes
Catherine Brown  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  presennol mySociety Elusen Y Cadeirydd Nac oes
Catherine Brown  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  presennol Bwrdd Ymddygiad Gorfodi Rheoleiddio’r Diwydiant Gorfodi Y Cadeirydd Oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Hydref 2020 hyd at y presennol Cynllun Pensiwn Thames Water Cynllun Pensiwn y Gweithle Cwmni Cyfleustodau  Cyfarwyddwr Ymddiriedol Oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Medi 2016 hyd at y presennol Glandŵr Cymru  Elusen Ei phartner yn Ymddiriedolwr Nac oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Medi 2017 hyd at y presennol Pobl Group – Cartrefi a Chymunedau  Nid-er-elw  Cyfarwyddwr Anweithredol/Is-gadeirydd  Oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Mehefin 2019 hyd at y presennol Coleg Crist, Aberhonddu Ysgol ddydd a phreswyl annibynnol (cynradd hyd at y chweched dosbarth). Llywodraethwr Ysgol Nac oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Medi 2016 hyd at y presennol Sefydliad Cymunedol Cymru  Darparwr grantiau Ei phartner yw'r Is-gadeirydd  Nac oes
Julia Cherrett Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Ionawr - Mai 2022 Diwydiant Cymru Datblygu diwydiant Penodiad Llywodraeth Cymru i’r panel recriwtio ar gyfer Cadeirydd Diwydiant Cymru Nac oes
Geraint Davies  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2009 hyd at y presennol Partneriaeth Penllyn Partneriaeth cyngor tref a chynghorau cymuned Cyfarwyddwr Nac oes
Geraint Davies  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Rhagfyr 2019 hyd at y presennol Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt (FWAG) Cymru Elusen Cyfarwyddwr Nac oes 
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2009 hyd at y presennol  Zoe Henderson Curtains and Interiors Busnes bach dylunio mewnol Perchennog  Oes
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2009 hyd at y presennol Ymgynghoriaeth busnes  Ymgynghoriaeth busnes Ymgynghorydd Busnes Oes
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2012 hyd at y presennol Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA) Cymdeithas tir gwledig Aelod o Bwyllgor Gogledd Cymru  Nac oes
Zoë Henderson Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2018 hyd at y presennol Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA) Pwyllgor Amgylcheddol Cenedlaethol  Aelod o Bwyllgor Cymru Nac oes
Yr Athro Calvin Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ionawr 2022 hyd at y presennol Prosiect Skyline Partneriaeth Gymunedol Aelod o’r Bwrdd Rheoli a Chynghorydd Technegol Nac oes
Yr Athro Calvin Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mehefin 2021 hyd at y presennol Mynydd Graig Cyf Cwmni Cyfyngedig Cyfarwyddwr Nac oes
Yr Athro Calvin Jones  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Hydref 1998 hyd at y presennol Ysgol Fusnes Caerdydd Addysg Athro Oes
Mark McKenna Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  26 Ionawr 2005 hyd at y presennol Prosiect Down to Earth  Menter Gymdeithasol - addysg a lles Cyfarwyddwr Sefydlol Oes
Mark McKenna Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  25 Medi 2014 hyd at y presennol Down to Earth Construction Menter Gymdeithasol - adeiladu cynaliadwy Cyfarwyddwr Sefydlol Oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  21 Chwefror 2022 - hyd at y presennol Cymdeithas Ecolegol Prydain Elusen â ffocws ecolegol Aelod panel: Meysydd ymchwil blaenoriaeth mewn ecoleg Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  1984 hyd at y presennol  Prifysgol Caerdydd  Addysg    Athro Oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2015 hyd at y presennol  Sefydliad Ymchwil Dŵr Caerdydd  Ymchwil/Addysg Cyd-gyfarwyddwr Oes – yn rhinwedd ei rôl ym Mhrifysgol Caerdydd 
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2017 hyd at y presennol Grŵp Prifysgolion GW4 (Caerfaddon, Bryste, Caerwysg, Caerdydd) Ymchwil gydweithredol Aelod o’r Bwrdd Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2015 hyd at y presennol  Y Gynghrair Sicrwydd Dŵr Consortiwm ymchwil dŵr y DU Ei briod yw'r Cyfarwyddwr  Oes – prif alwedigaeth ei briod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  1981 hyd at y presennol  Arsyllfa Llyn Brianne  Ymchwil Cydweithio â CNC i ddarparu data monitro Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2018 hyd at y presennol  Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar Elusen bywyd gwyllt Is-lywydd Anrhydeddus  Na fydd
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2018 hyd at y presennol  Grŵp Cynghori ar Wyddoniaeth Asiantaeth yr Amgylchedd Ymchwil Aelod o'r Grŵp Cynghori Nac oes
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  2018 hyd at y presennol  Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur Pwyllgor Cynghori y Llywodraeth Cynrychiolydd CNC Nac oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  1 Chwefror 2018 hyd at 31 Ionawr 2026 Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Parc Cenedlaethol Aelod Bwrdd a Benodwyd gan Lywodraeth Cymru Oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  30 Medi 2016 hyd at 31 Awst 2024 Canolfan y Dechnoleg Amgen Cynaliadwyedd Ymddiriedolwr/ Cyfarwyddwr Anweithredol Nac oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  30 Mehefin 2017 hyd at 28 Mehefin 2024 Plantlife International Cadwraeth planhigion Ymddiriedolwr/ Cyfarwyddwr Anweithredol Nac oes
Dr Rosie Plummer Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Mawrth 2021 hyd at y presennol Llywodraeth Cymru Panel Annibynnol Uwch-aelod o'r Panel Annibynnol Oes
Yr Athro Peter Rigby  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  1 Ionawr 2014 hyd at y presennol Sefydliad Babraham  Ymchwil Wyddonol  Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr Ymddiriedol Nac oes
Yr Athro Peter Rigby  Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  01 Gorffennaf 2016 hyd at y presennol  Company of Biologists  Cyhoeddi Gwyddonol  Aelod o'r Bwrdd  Nac oes
Syr David Henshaw Cadeirydd Bwrdd CNC Mawrth 2018 hyd at y presennol Ymddiriedolaeth Sefydliad Ysbytai Prifysgol Wirral  Gofal iechyd Cadeirydd Oes
Syr David Henshaw Cadeirydd Bwrdd CNC Chwefror 2017 hyd at y presennol Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl Sefydliad Orielau ac Amgueddfeydd Ymddiriedolwr Nac oes
Syr David Henshaw Cadeirydd Bwrdd CNC Mehefin 2017 hyd at y presennol Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Gogledd Cymru Ymddiriedolaeth elusennol Ymddiriedolwr Nac oes
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd presennol Opera Cenedlaethol Cymru Celfyddydau perfformio Darpar aelod o'r Bwrdd Nac oes
Diweddarwyd ddiwethaf