Cofrestr buddiannau - Buddiant gwleidyddol

Enw Swydd yn CNC  Buddiant
Catherine Brown  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Aelod o Blaid y Democratiaid Rhyddfrydol 
Diweddarwyd ddiwethaf