Brown trout on selected lower reaches of rivers open seasons

Open season

Open season on all rivers and districts below is from, and including, 31 May to 30 September.

District and river

District & river Location of upstream limit
Gwynedd Fisheries District 
Dulas Railway bridge below Llanddulas
Aber Railway bridge below Aber
Ogwen Railway bridge at Talybont
Seiont Seiont Brdige (A449)
Gwyrfai Llanfaglan road bridge
Llynfi Pont-y-Line
Soch Abersoch road bridge (A499)
Rhydir Riverside Bridge
Erch Bridge below Abererch (A497)
Wen Pont-Ffridd-Lwyd (A497)
Dwyfach Bridge (A497)
Dwyfor Llanystumdwy road bridge (A497)
Glaslyn Pont Croesor (B4410)
Dwyryd Maentwrog Bridge (A487)
Artro Llanbedr road bridge (A496)
Mawddach Llanelltyd Bridge (A487)
Wnion Dr Williams' school footbridge below Dolgellau
Dysynni Dysynni Bridge (A487)
Dyfi Dyfi Bridge (A487)
Leri Glan-Lerry bridge below Dolybont
Dee and Clwyd Fisheries District 
River Clwyd and tributaries Rhuddlan Bridge
Usk Fisheries District 
Usk Two marker posts 2.7km below the road bridge at Newbridge-on-Usk
Sor Brook Road bridge at Sor Mill to River Usk
Afon Lwyd Road bridge at Ponthir to River Usk
All other Usk tributaries which join the Usk downstream of Newbridge The lower 0.8km of each tributary
West Wales Fisheries District 
Towy Confluence with River Gwili
Teifi Llechryd Bridge
Western Cleddau Boathouse at Crowhill, Haverfordwest
Eastern Cleddau Canaston Bridge
Aeron Upper Town Bridge
Rheidol Penybont Bridge
Ystwyth Gosen Bridge
Taf Confluence with the Afon Hydfron
Last updated