Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rheoli llinellau pŵer

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ddigymar o ran darparu contract gwasanaeth ar gyfer atebion rheoli risg mewn perthynas â llinellau pŵer yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru

Power lines

Cafodd y contractau hyn eu cyflwyno yn 2010-11. Mae deiliaid contractau yn cefnogi amrywiaeth o weithrediadau yn y mannau lle mae llinellau pŵer yn peri risg, ac yn gyfrifol am y canlynol:

  • Gosod pyst gôl ar ffordd y goedwig ac yn y goedwig
  • Marcio parthau oren
  • Y gwasanaeth galw allan brys
  • Cynnal a chadw arwyddion y llinellau pŵer lle mae llinellau pŵer a ffyrdd y goedwig yn croesi ar draws ei gilydd

Tendrau

Roedd Cynaeafu a Marchnata Cymru wedi tendro ar gyfer contractau gwasanaethu llinellau pŵer yn 2012-13.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r contractau gwasanaethu llinellau pŵer, cysylltwch â Tom Drewett ar ebost neu dros y ffôn ar 0300 068 0361, neu Mark Jones ar ebost neu dros y ffôn ar 0300 068 0211.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.