Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyflwyno eich datganiad tynnu dŵr

Diweddariad Coronafirws

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost.

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig. Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

Sut i lenwi eich datganiad

Byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am eich datganiad/au.

Hyd yn oed os na thynnoch unrhyw ddŵr yn ystod cyfnod y datganiad, bydd rhaid i chi gwblhau'r datganiad.

Mae'n bwysig defnyddio'r ffurflen rydym yn ei hanfon atoch.

I'ch helpu i lenwi'r ffurflen, gallwch:

Ddarllen y nodiadau cymorth hyn

Gwylio'r fideo hwn (ynni dŵr)

Gwylio'r fideo hwn (nid ynni dŵr)

Os ydych yn cael trafferthion yn paratoi eich datganiad, cysylltwch â ni at 0300 065 3000 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm) neu e-bostiwch waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Fel y gallwn eich helpu'n gyflym, gwnewch yn siŵr fod gennych rif eich trwydded yn barod.

Dyddiadau cau ar gyfer datganiadau

Cyflwynwch eich datganiad o fewn 28 diwrnod o dderbyn hysbysiad gennym ni.

Bydd cyflwyno'r datganiad erbyn y dyddiad cau yn sicrhau na fydd amodau eich trwydded yn cael eu torri.

Newid eich manylion personol

Os nad oes angen eich trwydded arnoch bellach, dylech ei dirymu fel nad oes angen i chi dalu pris blynyddol neu gyflwyno datganiad.

I wneud newidiadau eraill i'ch trwydded, darllenwch y dudalen Cais i newid trwydded bresennol i dynnu neu gronni dŵr.

Sut rydym yn defnyddio’r data mewn datganiadau

Mae angen inni wybod faint o ddŵr rydych chi wedi'i dynnu er mwyn ein helpu ni i ofalu am yr amgylchedd a rheoli'r adnodd dŵr yr ydych yn dibynnu arno.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.