Mae Llywodraeth Cymru yn darparu grantiau gwerth rhwng £1,000 a £5,000 i unrhyw un sy’n creu coetir o 0.25 hectar (0.61 erw) o leiaf.

Gallwch ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Bydd y cyllid yn eich galluogi i ddefnyddio cynllunydd coetir cofrestredig i ddatblygu cynllun creu coetir.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwirio’r cynlluniau i sicrhau eu bod yn bodloni Safon Coedwigaeth y DU a rheolau’r cynllun. Ar ôl i’ch cynllun gael ei gymeradwyo, gallwch ymgeisio ar gyfer y Grant Creu Coetir.

Gallwch ymgeisio ar gyfer y Grant Creu Coetir am bum mlynedd o’r dyddiad y cafodd eich cynllun ei gymeradwyo heb fod angen gwiriadau pellach.

Darllenwch ganllawiau manwl ynglŷn ag ymgeisio ar gyfer y Cynllun Cynllunio Creu Coetir.

Dod o hyd i gynllunydd coetir cofrestredig

Mae dod o hyd i gynllunydd coetir yn rhan bwysig o’r broses.

Rhestr o gynllunwyr coetir cofrestredig yng Nghymru.

Meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun Cynllunio Creu Coetir

I fod yn gymwys:

  • Mae angen i chi fod yn plannu dros 0.25 hectar (0.61 erw) o goed
  • Mae angen i chi fod yn berchen ar y tir, cofrestru fel perchennog cyfreithiol y tir, neu fod â rheolaeth lwyr o’r tir am y cyfnod a amlinellir yn eich cytundeb (o leiaf 12 mlynedd)
  • Ni allwch gyflwyno mwy nag un cynllun creu coetir ar gyfer darn o dir fesul blwyddyn galendr

Sut i ymgeisio ar gyfer y cynllun Cynllunio Creu Coetir

I ymgeisio ar gyfer y grant, bydd angen cyfrif RPW Ar-lein

Diweddarwyd ddiwethaf