Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

<

FLA2 21-22 Blaen Eidda Isaf Ymddiriedolaeth Genedlaethol SH818490 Betws y Coed Conwy 206 0.3 19/04/2021 17/05/2021
FLA3 21-22 Ty Nant Shelterbelt Ymddiriedolaeth Genedlaethol SH844479 Betws y Coed Conwy 2500 2.43 19/04/2021 17/05/2021
FLA4 21-22 Crowlwm Wood Williams SN912864 Llanidloes Powys 240 0.28 19/04/2021 17/05/2021
FLA5 21-22 Coed Blaen y Pennant Lewis Timber Harvesting SJ026327 Llandrillo Sir Ddinbych 2000 1.0 19/04/2021 17/05/2021
FLA6 21-22 Fennifach Bronwin and Abbey Ltd SO012285 Aberhonddu Powys 3550 4.87 19/04/2021 17/05/2021
FLA7 21-22 Newton Farm Taylor SN036073 Lawrenny Sir Penfro 300 0.5 19/04/2021 17/05/2021
FLA8 21-22 Brynllywelyn Tilhill Forestry Ltd SN517365 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 4600 4.23 19/04/2021 17/05/2021
FLA10 21-22 Top Farm Carter Jonas SJ347421 Wrecsam Wrecsam 166 0.43 19/04/2021 17/05/2021
FLA12 21-22 Park Wood Coed Cadw SO165348 Talgarth Powys 1107 3.1 19/04/2021 17/05/2021
FLA13 21-22 Barnham Road Copse Harris SM978325 Trecwm Sir Penfro 15 0.025 19/04/2021 17/05/2021
FLA14 21-22 The Belt Fort Knox Green SJ453384 and SJ451381 Ellesmere Wrecsam 99 0.54 19/04/2021 17/05/2021
FLA15 21-22 Vaynol Wood Ymddiriedolaeth Gwenedlaethol SH535706 Bangor Gwynedd 2770 9.0 19/04/2021 17/05/2021
FLA16 21-22 Allt Tanrallt Pryor and Rickett Silviculture SN513580 Aberaeron Ceredigion 1859 3.4 12/04/2021 18/05/2021
FLA17 21-22 Fron Shon Hugh - riverside and The Gaer Pryor and Rickett Silviculture SJ171010 and SJ202000 Y Trallwng Powys 70 0.63 20/04/2021 18/05/2021
FLA18 21-22 Number of shelterbelts Hill SO296647 Llanandras Powys 409 1.56 20/04/2021 18/05/2021
FLA20 21-22 Oernant Isa Maloney SJ189469 Llangollen Sir Ddinbych 250 0.4 20/04/2021 18/05/2021
FLA21 21-22 Cae Mynydd Woodland Edwards SH971534 Corwen Sir Ddinbych 800 0.32 20/04/2021 18/05/2021
FLA22 21-22 Pant Mawr Tilhill Forestry Ltd SN880140 Glyn-nedd Powys 88000 44.07 20/04/2021 18/05/2021
FLA24 21-22 Allt Pen Lan Tilhill Forestry Ltd SN546580 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 2000 2.65 20/04/2021 18/05/2021
FLA25 21-22 Mile End Bell SN378267 Cynwyl Elfed Sir Gaerfyrddin 29 0.5 28/04/2021 26/05/2021
FLA26 21-22 Bryn Pica Pryor and Rickett Silviculture SO005071 Merthyr Tydfil Merthyr Tydfil 76424 71.4 28/04/2021 26/05/2021
FLA27 21-22 Dinas Pryor and Rickett Silviculture SN845471 Llanwrtyd Wells Powys 13860 34.65 28/04/2021 26/05/2021
FLA29 21-22 Coed Natur Coed Glanleri SN620879 Aberystwyth Ceredigion 1200 1.8 28/04/2021 26/05/2021
FDPA1 21-22 Cyfoeth Naturiol Cymru Caio Blaen Rhisglog 58 SN686465 and SN677446 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 0 7.2 04/05/2021 01/06/2021
FLA28 21-22 Evans Gors Villa SN481506 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 8 0.08 04/05/2021 01/06/2021
FLA31 21-22 Coed Cymru Coed Plas y Nant SJ155575 Rhuthun Sir Ddinbych 6040 9.28 04/05/2021 01/06/2021
FLA32 21-22 Pryor and Rickett Silviculture Hendreforwydd SO185188 Crug Hywel Powys 6136 7.67 04/05/2021 01/06/2021
FLA37 21-22 Coed Cymru Dolgarn shelterbelts SO078781 Llandrindod Wells Powys 731 0.75 10/05/2021 17/06/2021
FLA41 21-22 Coed Cymru Small Shelterbelt by A458 SJ062089 Y Trallwng Powys 40 0.04 10/05/2021 17/06/2021
FLA43 21-22 Bronwin and Abbey Ltd Llechweddygarth Woodland SJ030265 Croesoswallt Powys 6580 6.58 10/05/2021 17/06/2021
FLA48 21-22 Bronwin and Abbey Ltd Pencerrig Woodland (CF) SO032541 Llanfair ym Muallt Powys 1650 5.46 10/05/2021 17/06/2021
FLA49 21-22 Bronwin and Abbey Ltd Bryn y Pant SO297083 Llanover Sir Fynwy 1250 3.63 10/05/2021 17/06/2021
FLA52 21-22 Tilhill Forestry Ltd Worlds End SJ226481 Llangollen Sir Ddinbych 8300 11.1 10/05/2021 17/06/2021
FLA54 21-22 Bronwin and Abbey Ltd Nursery Wood SO167409 Y Clas ar wy Powys 450 0.84 10/05/2021 17/06/2021
FLA55 21-22 Bronwin and Abbey Ltd Llangoed Estate SO107412 Llanfair ym Muallt Powys 800 2.05 10/05/2021 17/06/2021
FLA56 21-22 Cartar Jonas Nanterral SJ339420 Wrecsam Wrecsam 1300 3.1 10/05/2021 17/06/2021
FLA57 21-22 H W Forestry Ltd Allt Gudd SN275417 Castellnewydd Emlyn Ceredigion 7000 5.75 10/05/2021 17/06/2021
FLA60 21-22 H W Forestry Ltd Aberdyfnant Hedges SN777249 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 2101 4.58 10/05/2021 17/06/2021
FLA61 21-22 Coed Cymru AU Farm Roadshie Trees SN618830 Aberystwyth Ceredigion 350 1.29 10/05/2021 17/06/2021
FLA62 21-22 Powell Blaenwern SN351467 Castellnewydd Emlyn Ceredigion 1400 0.53 10/05/2021 17/06/2021
FLA63 21-22 Roberson Towy Woods SN557193 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 1100 1.96 10/05/2021 17/06/2021