Mae'r Gofrestr yn grynodeb o geisiadau trwyddedau cwympo coed. Rydym yn diweddaru hon bob wythnos. 

Mae'r ceisiadau'n aros ar y Gofrestr am isafswm o bedair wythnos. 

Cysylltwch â ni i weld cais neu wneud sylw arno. Dyfynnwch y rhif cyfeirnod ymgeisio: 

Ymgeisiwch am drwydded cwympo coed

Cyfeirnod Ymgeisydd Enw'r Safle Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Nifer y coed sydd i'w cwympo Ha Dyddiad gorffen sylwadau
22-23 FLA417 Tree Solutions Ltd Woodland Copse SN023083 SN028077 Lawrenny Sir Benfro 576 0.9 22/03/2023
22-23 FLA418 Scottish Woodlands Tyn Ddol SH872653 Llangernyw Conwy 355 0.8 22/03/2023
22-23 FLA420 Pryor and Rickett Silviculture Ltd Buckholt SO502160 Trefynwy Sir Fynwy 782 0.7 22/03/2023
22-23 FLA421 D Jones Harvesting Coed Nant Hir SH905252 Y Bala Gwynedd 1645 1.48 24/03/2023
22-23 FLA400 FWAG Cymru Penllechog Wood SH394454 Pwllheli Gwynedd 100 10.19 27/03/2023
22-23 FLA422 Bronwin and Abbey Ltd Llwyn Madoc Estate 33b SN933529 Llanfair-ym-Muallt Powys 15600 42.95 29/03/2023
22-23 FLA424 Pryor and Rickett Silviculture Allt Pistyll Dewi SN532189 Llanarthne Sir Gaerfyrddin 2190 9.28 29/03/2023
22-23 FPA017 Cyfoeth Naturiol Cymru Bwlch Gwallter and Hafod 28 SN768734 Pontrhydygroes Ceredigion   6.56 29/03/2023
22-23 FLA425 DC Tree Services Punttingbud Farm SM979125 Hwlffordd Powys 590 1.32 30/03/2023
22-23 FLA426 Cyfoeth Naturiol Cymru Rhos Gellie SN381538 Synod Inn Ceredigion 50 0.1 30/03/2023
22-23 FLA427 Bronwin and Abbey Ltd Rickets Wood SO452206 Trefynwy Sir Fynwy 700 1.49 31/03/2023
22-23 FLA428 DSHwood UK Ltd Pen y Lan SJ323404 Wrecsam Wrecsam 5107 11.81 31/03/2023
22-23 FPA018 Cyfoeth Naturiol Cymru Radnor Forest SO18346661 Tref-y-clawdd Powys   18.03ha 03/04/2023 
22-23 FPA019 Cyfoeth Naturiol Cymru Ruthin – Coed Moel Famau SJ1764662038 Rhuthun Sir Ddinbych   25Ha 07/04/2023
22-23 FLA432 PS and PA Goodwin Tan y Fedw SN884255 Pontsenni Powys 135 0.63 07/04/2023
22-23 FLA434 D Jones Harvesting Nant y Barcud SH881251 Y Bala Gwynedd 7430 4.12 07/04/2023
22-23 FLA436 Bronwin and Abbey Ltd Golden Grove SN594196 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 10050 12.79 14/04/2023
22-23 FLA437 Tilhill Forestry Ltd Plas Dinam SJ017358 Llandrillo Sir Ddinbych 2400 2 14/04/2023
22-23 FLA438 Tilhill Forestry Ltd Cwm Bwrwch ST323989 Pont y Pwl Torfaen 247 3.5 14/04/2023
22-23 FLA439 Bronwin and Abbey Ltd Kinmel Park Woods SH982755 Abergele Conwy 5000 5.23 14/04/2023
22-23 FPA020 Natural Resources Wales Clocaenog SJ029548 Rhuthun Sir Ddinbych   3.6 17/04/2023
22-23 FLA440 Bagnall The Forest ST341976 wysg sir Fynwy 1800 1.5 19/04/2023
22-23 FLA442 Price Pant Teg SN911502 Llanfair ym Muallt Powys 30 0.1 19/04/2023
22-23 FLA443 The Woodland Trust Wales Coed Ystrad SN394188 Caerfyrddin sir Gaerfyrddin 36 0.02 19/04/2023

 

Diweddarwyd ddiwethaf