Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

FLA8 20-21Kinmel EstateAndrew Bronwin and Co LtdSH983758BodelwyddanConwy5.7827/04/202025/05/2020

>

Cyfeirnod Enw'r Safle Ymgeisydd Cyfeirnod grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Hectare Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
FLA149 20-21 Lady Cross Murray Taylor SN014142 Hwlffordd Sir Benfro 0.39 16/07/2020 13/08/2020
FLA150 20-21 Coed Blaen-Nos Wildtrackers SN755340 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 0.124 16/07/2020 13/08/2020
FLA151 20-21 G6 (row of leylandii) Cantelow SN695013 Clydach Swansea 0.2 16/07/2020 13/08/2020
FLA152 20-21 Coed Greanllyn Coed Cymru SH830770 Mochdre Conwy 6.42 16/07/2020 13/08/2020
FLA153 20-21 Alwen Works Tilhill Forestry Ltd SH958529 Cerrigydrudion Conwy 2.37 16/07/2020 13/08/2020
FLA154 20-21 Cwmberllan Dingle Andrew Bronwin & Co Ltd SO209926 Y Drenewydd Powys 10.59 16/07/2020 13/08/2020
FLA155 20-21 Craig y Pandy Conway SJ190363 Wrecsam Wrecsam 2.5 16/07/2020 13/08/2020
FLA156 20-21 Nant Merddyn Fox SH924614 Llansannan Conwy 2.14 16/07/2020 13/08/2020
FLA157 20-21 Pantrhuad Farm Woodlands Andrew Bronwin & Co Ltd SN236121 Sanclêr Sir Gaerfyrddin 14.6 16/07/2020 13/08/2020
FLA158 20-21 Gelli Goch Coed Cymru SN733998 Machynlleth Powys 2.07 16/07/2020 13/08/2020
FLA160 20-21 Hughs Wood Murray Taylor SN018066 Lawrenny Sir Benfro 0.3 16/07/2020 13/08/2020
FLA162 20-21 Bryn Myrddin Argyle Woodland SN454213 Felin Wen Sir Gaerfyrddin 7.53 16/07/2020 13/08/2020
FLA163 20-21 Forestry Trial Plot Trigate Holdings SO471176 Trefynwy Sir Fynwy 0.7 16/07/2020 13/08/2020
FLA164 20-21 Afon Taf Woodlands H W Forestry Ltd SN168252 Hendy-gwyn Sir Gaerfyrddin 37.36 16/07/2020 13/08/2020
FDPA6 20-21 Abbey Cmw Hir coupe 49881 Cyfoeth Naturiol Cymru SO032706 Y Drenewydd Powys 17.42 16/07/2020 13/08/2020
FDPA7 20-21 Ceri Forest Cyfoeth Naturiol Cymru SO056727 Bishops Castle Powys 1.7 16/07/2020 13/08/2020
FLA165 20-21 Cpts 1 and 2 H W Forestry Ltd SN678805 Aberystwyth Ceredigion 12.81 16/07/2020 13/08/2020
FLA166 20-21 Ty Pengam Williams SO348068 Y Fenni Sir Fynwy 0.25 04/08/2020 01/09/2020
FLA170 20-21 Blaen y Cae Tilhill Forestry Ltd SH565645 Penisa'r Waun Gwynedd 6.26 04/08/2020 01/09/2020
FLA171 20-21 Brynllwydwyn Campbell SN782982 Machynlleth Powys 1.0 04/08/2020 01/09/2020
FLA172 20-21 Brynclygo Tilhill Forestry Ltd SH791019 Penegoes Powys 1.0 04/08/2020 01/09/2020
FLA173 20-21 Shelterbelt A458 Coed Cymru SJ0654088 Y Trallwng Powys 0.1 04/08/2020 01/09/2020
FLA175 20-21 Pentyrch Coed Cymru SJ066087 Llanfair Caereinion Powys 0.13 04/08/2020 01/09/2020
FLA176 20-21 Llandegla Tilhill Forestry Ltd SJ217516 Llandegla Sir Ddinbych 0.19 04/08/2020 01/09/2020
FLA179 20-21 Cattershook Tilhill Forestry Ltd SN121092 Kilgetty Sir Benfro 6.07 04/08/2020 01/09/2020
FLA180 20-21 Parciau Tilhill Forestry Ltd SN238131 Sanclêr Sir Benfro 5.66 04/08/2020 01/09/2020
FLA182 20-21 Coed Tyddyn Ronnen Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri SH869382 Llidiardau Gwynedd 0.2 04/08/2020 01/09/2020
FLA183 20-21 Bronaber Woods Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri SH710319 Bronaber Gwynedd 1.62 04/08/2020 01/09/2020
FLA161 20-21 Allt Esgairddaugoed (part), Allt y Bont Bentley SN227254 Hendy-gwyn Sir Gaerfyrddin 1.3 04/08/2020 01/09/2020
FDPA8 20-21 Afon Valley, coupe 80126 Cyfoeth Naturiol Cymru SS858966 Cymmer Castell-nedd Port Talbot 21.6 05/08/2020 02/09/2020
FDPA9 20-21 Neath Valley, coupe 96671 Cyfoeth Naturiol Cymru SN862022 Resolfen Castell-nedd Port Talbot 5.5 05/08/2020 02/09/2020
FLA184 20-21 Coed Bwlch Coediog Uchaf Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri SH890155 Mallwyd Gwynedd 10.25 11/08/2020 08/09/2020
FLA185 20-21 Land at Llociau Bach Morris Marshall SN623683 Aberystwyth Ceredigion 7.58 11/08/2020 08/09/2020
FLA187 20-21 Esgair Uchaf, Hafdre, Y Cloddiad(South) Pryor & Ricketts Silviculture SN820550 Abergwesyn Powys 40.4 11/08/2020 08/09/2020
FLA188 20-21 Coed y Gors a'r Hendre Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri SH759354 Trawsfynydd Gwynedd 1.22 11/08/2020 08/09/2020
FLA190 20-21 Rhostir Bryn Gyfeiliau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri SH734550 Capel Curig Conwy 12.85 11/08/2020 08/09/2020
FLA191 20-21 Blaenbwch Coed Cymru SO012451 Llanfair-ym-Muallt Powys 0.27 11/08/2020 08/09/2020
FLA192 20-21 Coeed Cwm Lletty Pryor & Ricketts Silviculture SN628805 Aberystwyth Ceredigion 4.2 11/08/2020 08/09/2020