Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

Cyfeirnod Enw'r Safle Ymgeisydd Cyfeirnod grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Nifer y coed sydd i'w cwympo Hectare Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
FLA309 20-21 Ty Mawr Convent Solman SO506077 Tryleg Sir Fynwy 5 0.01 28/10/2020 25/11/2020
FLA310 20-21 Vale of Llangollen Golf Club Smith SJ236417 Llangollen Sir Ddinbych 3 0.01 29/10/2020 26/11/2020
FLA311 20-21 Wenallt Smyth SN417254 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 1150 3.2 29/10/2020 26/11/2020
FLA312 20-21 Mynachdy Bailey SN712680 Tregaron Ceredigion 76 0.1 29/10/2020 26/11/2020
FLA313 20-21 Big Covert Henry SJ201604 Maeshafn Sir Ddinbych 1650 1 29/10/2020 26/11/2020
FLA316 20-21 Kindergarten Woodland Morris SN109245 Narberth Sir Benfro 33 0.11 02/11/2020 30/11/2020
FLA318 20-21 Little Hall/Green Grove Jones SN792370/SN724297 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 301 1.06 02/11/2020 30/11/2020
FLA319 20-21 Arcanum Park Jones SN486182 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 550 0.88 02/11/2020 30/11/2020
FLA321 20-21 Coed y Glydrhos Cpt14e & c Miller Land Management SH393432 Pwllheli Gwynedd 3760 3.25 05/11/2020 03/12/2020
FLA322 20-21 Pantrhuad Farm Woodlands Andrew Bronwin & Co Ltd SN236121 Sanclêr Sir Gaerfyrddin 1995 14.6 05/11/2020 03/12/2020
FLA323 20-21 Aberdyfnant H W Forestry Ltd SN777249 Llangadog Sir Gaerfyrddin 350 1.3 05/11/2020 03/12/2020
FLA324 20-21 Cwm Clydach RSPB SN679028 Clydach Abertawe 206 0.1 05/11/2020 03/12/2020
FLA325 20-21 Llangoed Estate Andrew Bronwin & Co Ltd SO117408 Erwyd Powys 50 0.18 05/11/2020 03/12/2020
FLA326 20-21 Coed Ystrad Woodland Trust SN394188 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 480 1.63 05/11/2020 03/12/2020
FLA327 20-21 Castell single ash tree Parc Cenedlaethol Eryri SH569656 Bangor Gwynedd 1 0.01 05/11/2020 03/12/2020
FLA329 20-21 Pentwyn Farm Gwent Wildlife Trust SO523094 Trefynwy Sir Fynwy 16 0.03 05/11/2020 03/12/2020
FLA331 20-21 Castell Mawr Rob Marsh SN160179 Arberth Sir Benfro 35 0.13 05/11/2020 03/12/2020
FLA332 20-21 Min yr Afon H W Forestry SN376352 Llandysul Sir Gaerfyrddin 250 0.44 05/11/2020 03/12/2020
FLA334 20-21 Bwlch Holiday park M G Harvesting SH506817 Benllech Ynys Môn 2958 2.9 05/11/2020 03/12/2020
FLA335 20-21 Elan Valley Tilhill Forestry Ltd SN902664 Cwm Elan Powys 15783 14.87 12/11/2020 10/12/2020
FLA339 20-21 Parc Caletwr Tilhill Forestry Ltd SH967356 Llandderfel Gwynedd 1500 2.5 12/11/2020 10/12/2020
FLA340 20-21 Llywn Onn Llewellyn SH515703 Llanfairpwll Ynys Môn 48 0.69 12/11/2020 10/12/2020
FLA341 20-21 Kilvrough Woods Welsh Wildlife Trust SS554891 Melin y Parc Abertawe 174 7.24 16/11/2020 14/12/2020
FLA342 20-21 Llanover Estate Andrew Bronwin & Co Ltd SO326094 Llanofer Sir Fynwy 48 0.55 16/11/2020 14/12/2020
FLA344 20-21 Nursery Fawr Owen SH455559 Penygroes Gwynedd 200 0.47 16/11/2020 14/12/2020
FLA346 20-21 Picton Castle Andrew Bronwin & Co Ltd SN008130 Hwlffordd Sir Benfro 60 0.23 16/11/2020 14/12/2020
FLA347 20-21 Pen y Garreg Tilhill ForestryLtd SN523360 Gwernogle Sir Gaerfyrddin 500 0.23 16/11/2020 14/12/2020
FLA348 20-21 Ty Newydd H W Forestry Ltd SN759285/SN776293 Llanymddyfri Sir Gaerfyrddin 75 0.23 25/11/2020 23/12/2020
FLA349 20-21 Kenfig NNR shrub clearance Cyfoeth Naturiol Cymru SS797822 Pen-y-bont ar Ogwr Pen-y-bont ar Ogwr 60 1.5 25/11/2020 23/12/2020
FLA351 20-21 Tanyrallt Carpenter SN695376 Llanwrda Sir Gaerfyrddin 150 0.25 25/11/2020 23/12/2020
FLA352 20-21 Fox Covert Mostyn Estate Sawmills SJ106770 Treffynnon Sir y Fflint 1405 3.42 25/11/2020 23/12/2020
FLA353 20-21 Allt Ddu Tilhill Forestry Ltd SN892949 Penffordd-las Powys 19500 10.01 25/11/2020 23/12/2020
FLA354 20-21 Hean Castle Estate - North H W Forestry Ltd SN138060 Llanusylltt Sir Benfro 30 0.1 25/11/2020 23/12/2020
FLA355 20-21 Pwll y Wrach Wildlife Trust of South and West Wales SO165329 Talgarth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 78 1.7 25/11/2020 23/12/2020
FLA357 20-21 Cefn Llyn Abersenny Ltd SO008652 Rhaeadr Gwyr Powys 2705 2.3 25/11/2020 23/12/2020
FLA359 20-21 Bryntail Shelterbelt Coed Cymru SN919872 Llanidloes Powys 74 0.73 25/11/2020 23/12/2020
FLA361 20-21 Wern Iago Andrew Bronwin & Co Ltd SO191386 Talgarth Powys 200 2.6 25/11/2020 23/12/2020