Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

Cyfeirnod Enw'r Safle Ymgeisydd Cyfeirnod grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Nifer y coed sydd i'w cwympo Hectare Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
FLA379 20-21 Coed Gwynfryn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri SH923362 Y Bala Gwynedd 36 0.003 06/01/2020 03/02/2021
FLA381 20-21 Llanover Estate Woodland Andrew Bronwin & Co Ltd SO304109 & SO332088 Y Fenni Sir Fynwy 73 0.22 06/01/2020 03/02/2021
FLA382 20-21 Hedge Trees B4558 Owen SO110234 Tal-y-bont ar Wysg Powys 3 0.01 06/01/2020 03/02/2021
FLA383 20-21 Dinas Estate Woodland Andrew Bronwin & Co Ltd SO056274 Aberhonddu Powys 800 2.28 06/01/2020 03/02/2021
FLA386 20-21 Waen Rydd Cyfoeth Naturiol Cymru SN877460 Llanwrtyd Powys 1000 31.1 06/01/2020 03/02/2021
FLA388 20-21 Cefn Cerrig Tilhill SN877460 Llanymyddfri Sir Gaerfyrddin 1400 1.94 06/01/2020 03/02/2021
FLA389 20-21 Fron Frith Woodland Campbell SO167936 Abermule Powys 1626 6.0 06/01/2020 03/02/2021
FLA390 20-21 Land at Cribin Hayes SO200916 Y Drenewydd Powys 150 1.07 06/01/2020 03/02/2021
FLA391 20-21 Camaes West Flintshire Woodland SH852672 Llangernyw Powys 5500 10.27 06/01/2020 03/02/2021
FLA392 20-21 Taliaris Woodland Tilhill SN638280 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 2800 2.77 06/01/2020 03/02/2021
FLA393 20-21 Allt y Gigfran Sustainable Forest Management SN726786 Aberystwyth Ceredigion 2147 5.15 06/01/2020 03/02/2021
FLA394 20-21 Rhoscynynfa Flintshire Woodland SJ076128 Dolanog Powys 1310 5.03 06/01/2020 03/02/2021
FLA395 20-21 The Skreen Roberts SO095436 Erwyd Powys 60 0.24 06/01/2020 03/02/2021
FLA396 20-21 Erddreiniog FMP Coed Cymru SH465805 Tregaian Ynys Môn 571 1.71 11/01/2021 08/02/2021
FLA397 20-21 Gors Woodland Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri SH759354 Trawsfynydd Gwynedd 225 0.93 11/01/2021 08/02/2021
FLA398 20-21 Cwm Bwrwch Tilhill Forestry Ltd ST323989 Pontypool Torfaen 400 2.5 13/01/2021 10/02/2021
FLA399 20-21 Cwm Gilla Tilhill Forestry Ltd SO256713 Tref-y-clawdd Powys 4550 4.83 13/01/2021 10/02/2021
FLA401 20-21 A55 plot 104/19 MP35.9 Kehoe Countryside Services SH554696 Bangor Gwynedd 822 3.18 13/01/2021 10/02/2021
FLA402 20-21 Poplar Wood Snell SO471176 Trefynwy Sir Fynwy 1365 8.85 13/01/2021 10/02/2021
FLA403 20-21 Cyfanedd Conway Forestry SH637115 Dolgellau Gwynedd 70,000 43 13/01/2021 10/02/2021
FLA404 20-21 Gartheryr Carter Jonas SJ158240 Croesoswallt Powys 400 1.5 13/01/2021 10/02/2021
FLA405 20-21 Benny's and far Rough Fields Robertsoon ST188970 Pentwynmawr Caerffili 20 1.02 13/01/2021 10/02/2021