Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

<

Cyfeirnod Enw'r Safle Ymgeisydd Cyfeirnod grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Nifer y coed sydd i'w cwympo Hectare Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
FLA492 20-21 Gibbons Covert Waring SO222450 Y Gelli Powys 100 0.81 22/03/2021 19/04/2021
FLA493 20-21 Cloverhill Robins SN078248 Maenclochog Sir Benfro 13240 6.2 22/03/2021 19/04/2021
FLA496 20-21 Nant Merddyn Fox SH926615 Llansannan Conwy 3450 1.84 25/03/2021 22/04/2021
FLA497 20-21 Croes voel woodland Treecare Consulting ST443908 Langstone Casnewydd 142 5.0 25/03/2021 22/04/2021
FLA498 20-21 Dol y Maen DHAwood UK Ltd SH940140 Y Trallwng Powys 2979 3.03 25/03/2021 22/04/2021
FLA499 20-21 Sied y Coed Johansen SN377351 Rhos Sir Gar 3000 2.0 26/03/2021 23/04/2021
FLA500 20-21 Cefn Coch Tilhill Forestry Ltd SN828536 Llanwrtyd Powys 35000 18.4 26/03/2021 23/04/2021
FLA501 20-21 Blaengwrach Pryor and Rickett Silviculture SN877054 Glyn-nedd Cyngor Castell-nedd Port Talbot 8460 18.27 26/03/2021 23/04/2021
FLA506 20-21 Llwyni Dingle Bronwin and Abbey Ltd SO198444 Hereford Powys 3850 4.91 30/03/2021 27/04/2021
FDPA26 20-21 Harlech coupe 19384 existing 19516 new Natural Resources Wales SH570325 Harlech Gwynedd . 8.2 30/03/2021 27/04/2021
FLA508 20-21 Granner Wood Woodland Trust SO270626 Evenjobb Powys 105 0.8 01/04/2021 29/04/2021
FLA509 20-21 Cwm Byr Tilhill Forestry Ltd SN790946 Machynlleth Gwynedd 2800. 3.2 01/04/2021 29/04/2021
FLA510 20-21 Coed Nant y Ffrith Williams SJ265542 Wrecsam Sir y Fflint 20000 13.2 01/04/2021 29/04/2021
FLA511 20-21 Lluest Bryn Serth Tilhill Forestry Ltd SN687484 Llanbedr Pont Steffan Sir Gaerfyrddin 65000 26.52 01/04/2021 29/04/2021
FLA2 21-22 Blaen Eidda Isaf Ymddiriedolaeth Genedlaethol SH818490 Betws y Coed Conwy 206 0.3 19/04/2021 17/05/2021
FLA3 21-22 Ty Nant Shelterbelt Ymddiriedolaeth Genedlaethol SH844479 Betws y Coed Conwy 2500 2.43 19/04/2021 17/05/2021
FLA4 21-22 Crowlwm Wood Williams SN912864 Llanidloes Powys 240 0.28 19/04/2021 17/05/2021
FLA5 21-22 Coed Blaen y Pennant Lewis Timber Harvesting SJ026327 Llandrillo Sir Ddinbych 2000 1.0 19/04/2021 17/05/2021
FLA6 21-22 Fennifach Bronwin and Abbey Ltd SO012285 Aberhonddu Powys 3550 4.87 19/04/2021 17/05/2021
FLA7 21-22 Newton Farm Taylor SN036073 Lawrenny Sir Penfro 300 0.5 19/04/2021 17/05/2021
FLA8 21-22 Brynllywelyn Tilhill Forestry Ltd SN517365 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 4600 4.23 19/04/2021 17/05/2021
FLA10 21-22 Top Farm Carter Jonas SJ347421 Wrecsam Wrecsam 166 0.43 19/04/2021 17/05/2021
FLA12 21-22 Park Wood Coed Cadw SO165348 Talgarth Powys 1107 3.1 19/04/2021 17/05/2021
FLA13 21-22 Barnham Road Copse Harris SM978325 Trecwm Sir Penfro 15 0.025 19/04/2021 17/05/2021
FLA14 21-22 The Belt Fort Knox Green SJ453384 and SJ451381 Ellesmere Wrecsam 99 0.54 19/04/2021 17/05/2021
FLA15 21-22 Vaynol Wood Ymddiriedolaeth Gwenedlaethol SH535706 Bangor Gwynedd 2770 9.0 19/04/2021 17/05/2021
FLA16 21-22 Allt Tanrallt Pryor and Rickett Silviculture SN513580 Aberaeron Ceredigion 1859 3.4 12/04/2021 18/05/2021
FLA17 21-22 Fron Shon Hugh - riverside and The Gaer Pryor and Rickett Silviculture SJ171010 and SJ202000 Y Trallwng Powys 70 0.63 20/04/2021 18/05/2021
FLA18 21-22 Number of shelterbelts Hill SO296647 Llanandras Powys 409 1.56 20/04/2021 18/05/2021
FLA20 21-22 Oernant Isa Maloney SJ189469 Llangollen Sir Ddinbych 250 0.4 20/04/2021 18/05/2021
FLA21 21-22 Cae Mynydd Woodland Edwards SH971534 Corwen Sir Ddinbych 800 0.32 20/04/2021 18/05/2021
FLA22 21-22 Pant Mawr Tilhill Forestry Ltd SN880140 Glyn-nedd Powys 88000 44.07 20/04/2021 18/05/2021
FLA24 21-22 Allt Pen Lan Tilhill Forestry Ltd SN546580 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 2000 2.65 20/04/2021 18/05/2021