Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

FLA8 20-21Kinmel EstateAndrew Bronwin and Co LtdSH983758BodelwyddanConwy5.7827/04/202025/05/2020

Cyfeirnod Enw'r Safle Ymgeisydd Cyfeirnod grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Hectare Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
FLA81 20-21 Cwm-Bwrwch Wood Tilhill Forestry Ltd ST323989 Pont-y-pŵl Torfaen 5.00 05/06/2020 03/07/2020
FLA83 20-21 Coedmor Hall Sustainable Forest Management SN595480 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion 1.19 05/06/2020 03/07/2020
FLA84 20-21 Rhosferig Estate Wye Valley Forestry SO022525 Llanfair-ym-Muallt Powys 4.93 05/06/2020 03/07/2020
FLA89 20-21 Coupe 7 (Hendre Gwenllian) John Searl Forestry SH646424 Maentwrog Gwynedd 28.23 05/06/2020 03/07/2020
FLA90 20-21 Trawllm Johnson SN883543 Llanwrtyd Powys 14.5 05/06/2020 03/07/2020
FLA91 20-21 Shelter Belt (glynhafren) Jones SN887841 Llanidloes Powys 0.3 05/06/2020 03/07/2020
FLA93 20-21 Periphery Wood John Searl Forestry SJ197639 Yr Wyddgrug Sir y Fflint 1.1 05/06/2020 03/07/2020
FLA94 20-21 Cwm Gloyne HW Forestry Ltd SN101391 Abergwaun Sir Benfro 4.01 05/06/2020 03/07/2020
FLA95 20-21 Ynysforgan Coed Cymru SN673682 Aberystwyth Ceredigion 3.09 05/06/2020 03/07/2020
FLA97 20-21 Lodge Wood Pryor & Ricketts Silviculture SN615786 Aberystwyth Ceredigion 5.8 05/06/2020 03/07/2020
FLA99 20-21 Ty Celyn Peter Jackson SH860629 Pandy Tudur Conwy 1.0 15/06/2020 13/07/2020
FLA101 20-21 Shelterbelts near Marteg Garage Coed Cymru SO004756 Rhaeadr Gwy Powys 0.76 15/06/2020 13/07/2020
FLA105 20-21 Llanfair Farm Kidd SN434410 Llandysul Ceredigion 0.02 15/06/2020 13/07/2020
FLA106 20-21 Coed Mawr Coed Cymru SJ070721 Llanelwy Sir Ddinbych 0.61 15/06/2020 13/07/2020
FLA108 20-21 Llanbrynmair Tilhill Forestry Ltd SH909115 Mallwyd Powys 78.71 15/06/2020 13/07/2020
FLA110 20-21 Bryn Brych Tilhill Forestry Ltd SH448450 Pant Glas Gwynedd 9.89 15/06/2020 13/07/2020
FLA111 20-21 Coed Tan y Bwlch Snowdonia National Park SH916242 Llanuwchllyn Gwynedd 2.4 15/06/2020 13/07/2020
FLA113 20-21 Ffridd Nant Crethyll Tilhill Forestry Ltd SH787390 Llan Ffestiniog Gwynedd 18.72 19/06/2020 17/07/2020
FLA114 20-21 The Mynd Balfours SO186596 Maesyfed Powys 5.0 19/06/2020 17/07/2020
FLA115 20-21 Tangeulan Coed Cymru SN702719 Aberystwyth Ceredigion 1.72 19/06/2020 17/07/2020
FLA116 20-21 Carnguwch Miller Land Management SH382427 Pwllheli Gwynedd 1.87 19/06/2020 17/07/2020
FLA119 20-21 Blaen-nos Mead SN188217 Hendy-gwyn Sir Gaerfyrddin 1.00 19/06/2020 17/07/2020
FLA120 20-21 Wentwood Woodland Trust ST409933 Casnewydd Sir Fynwy 0.1 19/06/2020 17/07/2020
FLA121 20-21 Halewood Harper SO57003 Cas-gwent Sir Fynwy 0.3 19/06/2020 17/07/2020
FLA122 20-21 Big Wood Woodland Trust SJ188670 Yr Wyddgrug Sir y Fflint 0.1 19/06/2020 17/07/2020
FLA123 20-21 Bwlch Coediog Fountains Forestry SH908156 Dinas Mawddwy Powys 6.78 19/06/2020 17/07/2020
FLA124 20-21 Park Wood Coed Cymru SO003915 Caersws Powys 3.6 19/06/2020 17/07/2020
FLA82 20-21 Coed Cefn Woodland Trust SO227185 Crug Hywel Powys 0.1 19/06/2020 17/07/2020
FDPA4 20-21 Hendre Rhys Natural Resources Wales ST055930 Pontypridd Rhondda Cynon Taf 4.1 19/06/2020 17/07/2020
FLA125 20-21 Lower Lodge Wood Taylor SN015143 Hwlffordd Sir Benfro 0.6 26/06/2020 24/07/2020
FLA127 20-21 Dolymaen Andrew Bronwin &Co Ltd SH931138 Y Trallwng Powys 0.25 26/06/2020 24/07/2020
FLA128 20-21 Rhydmoelddu Andrew Bronwin &Co Ltd SO089763 Llandrindod Powys 0.47 26/06/2020 24/07/2020
FLA129 20-21 Cae Twithiwr Pryor & Ricketts Silviculture Ltd SN581430 Llanbedr Pont Steffan Sir Gaerfyrddin 21.2 26/06/2020 24/07/2020
FLA130 20-21 Goldern Grove Estate Woodlands Andrew Bronwin &Co Ltd SN603197 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 8.53 26/06/2020 24/07/2020
FLA131 20-21 Pant Spydedd Fountains Forestry SH724042 Machynlleth Powys 17.28 26/06/2020 24/07/2020
FLA133 20-21 Pen y Ceunant Fountains Forestry SJ090234 Pen y Bontfawr Powys 14.95 26/06/2020 24/07/2020
FLA138 20-21 Llanyfelin Farm Argyle Woodland Management LLP SO241557 Llanfair Llythynwg Powys 0.78 26/06/2020 24/07/2020
FLA139 20-21 Erw Glan yr Afon Tilhill Forestry Ltd SJ080141 Dolanog Powys 7.25 26/06/2020 24/07/2020
FLA140 20-21 Cefn Cruean Isaf Tilhill Forestry Ltd SH789190 Brithdir Gwynedd 14.28 26/06/2020 24/07/2020
FLA141 20-21 Allt y Neuadd Tilhill Forestry Ltd SN992345 Pont-faen Powys 13.71 26/06/2020 24/07/2020
FLA142 20-21 Tregare Wood Jefferies SO073445 Builth Powys 0.17 26/06/2020 24/07/2020
FLA143 20-21 Bwlch y Cibau Woods Andrew Bronwin & Co Ltd SJ174188 Llanfyllin Powys 0.68 26/06/2020 24/07/2020
FLA144 20-21 Sweet Lamb Andrew Bronwin & Co Ltd SN832831 Llanidloes Powys 2.35 26/06/2020 24/07/2020
FLA145 20-21 Castle Hill Andrew Bronwin & Co Ltd SN625743 Aberystwyth Ceredigion 3.09 26/06/2020 24/07/2020
FDPA5 20-21 Castell Cyfoeth Naturiol Cymru SN970005 Aberdare Rhondda Cynon Taff 38.2 26/06/2020 24/07/2020

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.