Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

<

Cyfeirnod Enw'r Safle Ymgeisydd Cyfeirnod grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Nifer y coed sydd i'w cwympo Hectare Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
FLA410 20-21 Gribyn Pryor & Rickett Silviculture Ltd SN916926 Llawr-y-Glyn Powys 3000 10.7 25/01/2021 22/02/2021
FLA416 20-21 Tirpentwys Pryor & Rickett Silviculture Ltd SO238014 Hafor yr Ynys Torfaen 55000 55.7 25/01/2021 22/02/2021
FLA417 20-21 Ty'n Drain Woods Flintshire Woodlands SJ232327 Selattyn Wrecsam 2000 3.52 25/01/2021 22/02/2021
FLA418 20-21 Caerllwyn Pugh SN843256 and SN847257 Aberhonddu Powys 240 0.25 26/01/2021 23/02/2021
FLA420 20-21 Nant y Croen Llwm and Coed Penwyn Carter Jonas SJ020719 and SJ005708 Llanelwy Sir Ddinbych 12100 12.25 26/01/2021 23/02/2021
FLA422 20-21 Brithdir Tilhill Forestry Ltd SN529354 Llanybyddyr Sir Gaerfyrddin 2800 6.28 26/01/2021 23/02/2021
FLA423 20-21 Gorsgoch Tilhill Forestry Ltd SN472510 Llanybydder Ceredigion 800 1.23 31/01/2021 28/02/2021
FLA424 20-21 Mynydd Brith Evans SN634658 Bronnant Ceredigion 4500 1.5 31/01/2021 28/02/2021
FLA426 20-21 Allt y Gelli Evans SN324140 Sancler Sir Gar 5700 5.5 02/02/2021 02/03/2021
FLA427 20-21 Blackmills Woodland Forwoods Forestry and Woodland Consultancy Ltd SS932866 Blackmills Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont ar Ogwr 19 0.02 02/02/2021 02/03/2021
FLA431 20-21 Cwm Clyd Andrew Bronwin and Co Ltd SN971580 Llanfair ym Muallt Powys 1820 0.71 02/02/2021 02/03/2021
FLA432 20-21 Bluebell Wood Powell SO245514 Kington Powys 2 0.5 04/02/2021 04/03/2021
FLA433 20-21 Allt y Capel Woodland Investment Ltd SN589217 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 300 1.0 04/02/2021 04/03/2021
FLA434 20-21 Llanbrynmair Forest Tilhill Ltd SH936061 Llanbrynmair Powys 99416 61.94 04/02/2021 04/03/2021
FDPA 22 20-21 Brechfa, 55499 Cyfoeth Naturiol Cymru SS467275 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin   39.3 08/02/2021 08/03/2021
FDPA 23 20-21 Garreg Fawr, 58509 Cyfoeth Naturiol Cymru SN707372 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin   4.5 08/02/2021 08/03/2021
FLA435 20-21 Tros y Gol Tilhill Ltd SH539561 Betws Garmon Gwynedd 47840 50.4 08/02/2021 08/03/2021
FLA436 20-21 Glanbrywnant Highfield Forestry Limited SN673226 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 6154 5.15 08/02/2021 08/03/2021
FLA437 20-21 Byfre Tilhill Ltd SN872170 Coelbren Powys 300 0.34 08/02/2021 08/03/2021
FLA439 20-21 Aberbechan and Bryn Rorin Coed Cymru cyf SO151933 Y Drenewydd Powys 34 0.2 12/02/2021 12/03/2021
FLA440 20-21 Wentwood Tilhill Forestry Ltd ST413933 Parc Seymour Cyngor Dinas Casnewydd 8200 19.68 12/02/2021 12/03/2021
FLA442 20-21 Dyfnant Pryor and Rickett Silviculture SO173197 Crug Hywel Powys 560 0.8 12/02/2021 12/03/2021
FLA443 20-21 Plasgwyn Jones SJ109100 Y Trallwng Powys 200 0.24 12/02/2021 12/03/2021
FLA445 20-21 Rockfield Park Fountains Forestry SO487153 Trefynwy Sir Fynwy 1660 1.45 12/02/2021 12/03/2021
FLA446 20-21 Glanllyn Farm Woods Miller Land Management SJ028709 Llanelwy Sir Ddinbych 500 1.3 12/02/2021 12/03/2021
FLA447 20-21 Dol y Mynach Dam Tilhill Forestry Ltd SN905617 Rhaeadr Gwy Powys 79 0.07 12/02/2021 12/03/2021
FLA409 20-21 Argoed Farm Pryor and Rickett Silviculture SO227018 Aberbeeg Blaenau Gwent 438 0.5 12/02/2021 12/03/2021
FLA450 20-21 Penllether Scott-Smith SN593628 Penuwch Ceredigion 73 0.09 16/02/2021 16/03/2021
FLA451 20-21 Plas Esgair Tilhill Forestry Ltd SH874010 Llanbrynmair Powys 9300 7.75 16/02/2021 16/03/2021
FLA452 20-21 NDA Trawsfynydd Tilhill Forestry Ltd SH687383 Trawsfynydd Gwynedd 9661 9.24 16/02/2021 16/03/2021
FLA453 20-21 Glyn Wood Conwyforestryltd SJ211465 Llangollen Sir Ddinbych 3630 6.2 16/02/2021 16/03/2021
FLA455 20-21 The Quarry Reid SH800815 Craig y Don Conwy 14 0.15 16/02/2021 16/03/2021
FLA456 20-21 Coed Ty Newydd Davies SH848564 Llanrwst Conwy 440 2.03 16/02/2021 16/03/2021
FLA457 20-21 Gribin Wood Conway Forestry Ltd SJ215464 Llangollen Sir Ddinbych 1070 3.6 17/02/2021 17/03/2021
FLA458 20-21 Goetre Coed Cymru SH823761 Mochdre Conwy 85 0.1 17/02/2021 17/03/2021
FLA459 20-21 Windleway Wood Tilhill Forestry Ltd SN250119 St Clears Sir Gaerfyrddin 3000 2.81 18/02/2021 18/03/2021
FLA460 20-21 Llanfoist Wood E.G Burton & Sons SO290124 Y Fenni Sir Fynwy 1000 10.6 18/02/2021 18/03/2021
FLA461 20-21 Cefnllysgwynne Woodland Andrew Bronwin & Co Ltd SN993501 Llanfair-ym-Muallt Powys 1030 4.84 18/02/2021 18/03/2021
FLA463 20-21 Gorallt Wood Coed Cymru Cyf SO067955 Caersws Powys 300 0.27 19/02/2021 19/03/2021
FLA464 20-21 Meinigwynion Mawr Evans SN454508 Llanybydder Ceredigion 125 0.4 19/02/2021 19/03/2021
FLA465 20-21 Priory Grove Coed Cadw SO530139 Trefynwy Sir Fynwy 15 0.1 19/02/2021 19/03/2021
FLA466 20-21 Pen y Garreg Tilhill Forestry Ltd SN522357 Gwernogle Sir Gaerfyrddin 100 0.33 19/02/2021 19/03/2021
FLA409 20-21 Argoed Farm Pryor and Rickett Silviculture SO227018 Aberbeeg Blaenau Gwent 438 0.5 25/02/2021 25/03/2021
FLA468 20-21 Glan Dulas DHS Wood UK Ltd SH751041 Machynlleth Powys 1477 2.52 25/02/2021 25/03/2021
FLA470 20-21 Priors Wood and Meadow NR Thornton SS578938 Dunvant Abertawe 12 0.02 25/02/2021 25/03/2021
FLA471 20-21 Cannon Farm Tilhill Forestry Ltd SH949086 Llanerfyl Powys 4500 2.5 25/02/2021 25/03/2021
FLA473 20-21 Glanmynys and Llwyn y Brain Woodlands H W Forestry Ltd SN734336 Llanymddyfri Sir Caerfyrddin 2400 5.07 25/02/2021 25/03/2021