Cofrestr trwyddedau cwympo

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb byr o’r ceisiadau a dderbyniwyd am drwydded i gwympo coed sy’n tyfu ac mae’n cael ei diweddaru’n wythnosol. Bydd manylion y cais yn aros ar y Gofrestr am gyfnod minimwm o bedair wythnos

Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

Cyfeirnod Enw'r Safle Ymgeisydd Cyfeirnod grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Nifer y coed sydd i'w cwympo Hectare Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriad Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
FLA196 20-21 Stocken Woods Abersenny Ltd SO312668 Llanandras Powys 1640 3.16 17/08/2020 14/09/2020
FLA197 20-21 Foxenhole Murray Taylor - Tree Solutions SN050075 Cilgeti Sir Benfro 1333 2.9 17/08/2020 14/09/2020
FLA198 20-21 Sychtyn Coed Cymru SH995077 Y Trallwng Powys 300 2.7 17/08/2020 14/09/2020
FLA199 20-21 Plas Muriau & Rhyd y Creua Scharer SH802564 Betws y Coed Powys 560 2.82 17/08/2020 14/09/2020
FLA200 20-21 Coed y Pwll Abbey Forestry SO443211 Trefynwy Sir Fynwy 2400 9.57 17/08/2020 14/09/2020
FLA201 20-21 Bolboro Wood Morris Marshall & Poole SO174954 Trefaldwyn; Powys 3172 4.23 17/08/2020 14/09/2020
FLA202 20-21 Dingestow Estate Andrew Bronwin & Co Ltd SO441090 Trefynwy Sir Fynwy 835 3.51 17/08/2020 14/09/2020
FLA203 20-21 Henallt Wood Kidston S0067478 Llanfair-ym-Muallt Powys 200 0.9 26/08/2020 23/09/2020
FLA204 20-21 Mynyadd Brith Owen SN637660 Tregaron Ceredigion 700 0.4 26/08/2020 23/09/2020
FLA207 20-21 Homewood Coulson SN015144 Hwlffordd Sir Benfro 75 0.1 26/08/2020 23/09/2020
FLA208 20-21 Minyrafon Davies SN376352 Llandysul Sir Gaerfyrddin 15 0.8 26/08/2020 23/09/2020
FLA209 20-21 Penclawdd Uchaf Howells SN375351 Llandysul Sir Gaerfyrddin 50 0.44 26/08/2020 23/09/2020
FLA212 20-21 Tyr Cwm coupe 3 John Searl Forestry SN546350 Llanbydder Sir Gaerfyrddin 11,050 12.15 26/08/2020 23/09/2020
FLA213 20-21 Coed Felinrhyd couple 20 John Searl Forestry SH645383 Harlech Gwynedd 6950 7.73 26/08/2020 23/09/2020
FLA214 20-21 Trewlogoed Mill Woodland Trust SO089634 Y Groes Powys 365 0.62 09/09/2020 07/10/2020
FLA215 20-21 Gwern Feifod Andrew Bronwin & Co Ltd SJ098291 Llanrhaeadr ym Mochnant Powys 14,550 7.72 09/09/2020 07/10/2020
FLA216 20-21 Lake Vyrnwy, Allt Forgan RSPB SH968260 Llanwddyn Powys 1130 340 09/09/2020 07/10/2020
FLA217 20-21 Trawscoed Estate Coed Cymru SN685735 Aberystwyth Ceredigion 785 2.8 09/09/2020 07/10/2020
FLA221 20-21 Cwm Rhaiadr Tilhill Forestry Ltd SN765947 Machynlleth Powys 1300 0.59 09/09/2020 07/10/2020
FLA222 20-21 Graig Goch Coed Cymru SO015566 Llanfair-ym-Muallt Powys 143 0.56 09/09/2020 07/10/2020
FDPA10 20-21 Troed y Rhiw NRW SS8479788 Cymmer Castell-nedd Port Talbot   61.89 09/09/2020 07/10/2020