Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynlluniau adnoddau coedwigoedd

Mae’r cynllun adnoddau coedwigoedd yn ddogfen reoli graidd a ddefnyddir ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru. Mae’n trefnu ceisiadau ar gyfer rheoli coetir i’r dyfodol yn unol â pholisïau ac ymarfer cyfredol

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb o’r Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd (Cyfoeth Naturiol Cymru) sydd wedi eu cymeradwyo gan Wasanaethau Cenedlaethol, bydd unrhyw ddiwygiadau dilynol yn cael eu rhoi ar y gofrestr drwydded cwympo coed a chynlluniau Dylunio Coedwig ar gyfer ystadau coetir preifat.

Cyfnodau ailblannu yn cael eu dangos fel y cyfnod o 5 mlynedd yn dilyn y cyfnod teimlad.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am gynlluniau sy’n cael eu datblygu neu gynlluniau a gymeradwywyd ewch i dudalen Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth ar Gynllunio Adnoddau Coedwigoedd, gallwch gysylltu â’r tîm Cynllunio Adnoddau Coedwigoedd frp@naturalresourceswales.gov.uk

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth ar Cynlluniau Dylunio Coedwig, gallwch gysylltu â’r tîm Trwyddedu Coedwigaeth fellinglicence@naturalresourceswales.gov.uk

Enw y CDC ac Ardal Reoli Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Ymgeisydd Gwaith Arfaethedig 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 Dyddiad Gorffen yr Ymgynghoriad
Sir Benfro DU1 SN071146 Narbeth ac Langham Cyoeth Naturiol Cymru Coedwigo 0.2 ha 58.4 ha 0 0 24fed Ebrill 2020

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.