Rheolau safonol ac asediadau risg ar gyfer gweithrediadau gwastraff

Rydym ni’n bwriadu diweddaru ein ffioedd ar gyfer rhai o’n caniatadau a thrwyddedau.

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion y ffioedd arfaethedig ar ein hwb ymgynghori ar wefan Citizen Space, lle mae cyfle hefyd i chi ymateb.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Ionawr 2023, a bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried wedi hynny. Ein nod yw cyflwyno unrhyw ffioedd wedi hynny ym mis Ebrill 2023, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gweinidogol.

Cyn gwneud cais am drwydded gwastraff rheolau safonol gwnewch yn siŵr:

  • eich bod yn deall y set o reolau safonol
  • bod y rheol yn disgrifio'n union yr hyn yr ydych am ei wneud
  • y byddwch yn gallu bodloni gofynion y rheolau

Ni allwch amrywio'r rheolau safonol ac ni allwch apelio yn eu herbyn.

Defnyddio gwastraff

Trin gwastraff

Trin gwastraff peryglus

Gorsaf trosglwyddo gwastraff

Trin gwastraff nad yw'n beryglus

Gorsaf trosglwyddo gwastraff

Gweithgareddau trin gwastraff

Triniaeth metelau eilaidd

Triniaeth biowaste

Storio gwastraff

Diweddarwyd ddiwethaf