Rheolau safonol ac asediadau risg ar gyfer gweithrediadau gwastraff

Diweddariad: 31/03/2023 

 

Bydd ein ffioedd am drwyddedau yn aros ar gyfraddau 2022-2023 hyd nes y bydd cynlluniau codi tâl newydd yn cael eu cytuno.   

 

Gweler manylion y ffioedd arfaethedig yr ydym yn bwriadu eu gweithredu ar gyfer 2023-2024, yn amodol ar gymeradwyaeth Weinidogol.  

Cyn gwneud cais am drwydded gwastraff rheolau safonol gwnewch yn siŵr:

  • eich bod yn deall y set o reolau safonol
  • bod y rheol yn disgrifio'n union yr hyn yr ydych am ei wneud
  • y byddwch yn gallu bodloni gofynion y rheolau

Ni allwch amrywio'r rheolau safonol ac ni allwch apelio yn eu herbyn.

Defnyddio gwastraff

Trin gwastraff

Trin gwastraff peryglus

Gorsaf trosglwyddo gwastraff

Trin gwastraff nad yw'n beryglus

Gorsaf trosglwyddo gwastraff

Gweithgareddau trin gwastraff

Triniaeth metelau eilaidd

Triniaeth biowaste

Storio gwastraff

Diweddarwyd ddiwethaf