Diweddariad: 31/03/2023 

 

Bydd ein ffioedd am drwyddedau yn aros ar gyfraddau 2022-2023 hyd nes y bydd cynlluniau codi tâl newydd yn cael eu cytuno.   

 

Gweler manylion y ffioedd arfaethedig yr ydym yn bwriadu eu gweithredu ar gyfer 2023-2024, yn amodol ar gymeradwyaeth Weinidogol.  

Ar y dudalen hon fe gewch ffurflenni cais i ildio trwydded a’r nodiadau canllaw. Nodwch: Bydd angen Fersiwn 7 neu ddiweddarach o Adobe arnoch chi i allu defnyddio’r ffurflenni electronig. Fel arall, gallwch argraffu copi o’r ffurflen gais a’i chwblhau â llaw.

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi Rhan A ac E1.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i:

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen - Rhan A WORD [176.9 KB]
NODYN CANLLAW A.doc WORD [208.0 KB]
Ffurflen - Rhan E1 WORD [152.4 KB]
NODYN CANLLAW - Rhan E1 PDF [138.4 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf