Cynllun cyhoeddi

Mae ein cynllun cyhoeddi yn nodi pa wybodaeth a gedwir gan CNC sydd ar gael i chi. 

Sefydlwyd y cynllun cyhoeddi yn unol ag Adran 19 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gallwch ddod o hyd i'r rhan fwyaf o'r wybodaeth sydd ar gael drwy'r cynllun ar y wefan hon. Fel arall, gellir ei ddarparu ar gais.

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Mae hyn yn cynnwys:

Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario

Mae hyn yn cynnwys:

Beth yw ein blaenoriaethau ac a ydym yn llwyddo

Mae hyn yn cynnwys:

Sut rydym yn gwneud ein penderfyniadau

Mae hyn yn cynnwys:

Ein polisïau a gweithdrefnau

Mae hyn yn cynnwys:

Rhestrau a chofrestrau

Mae hyn yn cynnwys:

Gwasanaethau a gynigiwn

Mae hyn yn cynnwys:

Gofyn am wybodaeth

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch drwy'r cynllun hwn neu drwy ein gwefan, gallwch wneud cais i ni o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

Diweddarwyd ddiwethaf