Arhoswch tra bod ein crynodeb o rybuddion llifogydd yn llwytho.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gofalu am ein hamgylchedd ar gyfer pobl a natur