Bwlch Nant yr Arian ac Ynyslas yn parhau i fod yn Atyniadau Ymwelwyr Sicr o Ansawdd

Bwlch Nant yr Arian

Mae canolfannau ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian ac Ynyslas wedi cadw eu statws fel atyniadau Sicrwydd Ansawdd i Ymwelwyr gan Croeso Cymru.

Gwobrwyir yr achrediad yn unig i atyniadau sy'n cyrraedd safonau uchel ar draws ystod o ofynion gan gynnwys ansawdd staff, y wybodaeth sydd ar gael i ymwelwyr a glendid.

Mae'r ddau safle eisoes wedi bod yn Atyniadau Sicrwydd Ansawdd i Ymwelwyr yn y gorffennol ac wedi cynnal safonau uchel yn ystod archwiliadau diweddar.

Dywedodd Jenn Jones, Arweinydd Tîm Canolfan Ymwelwyr yng Nghanolbarth Cymru:

"Wrth ymweld ag atyniad Sicrwydd Ansawdd i Ymwelwyr, gallwch fod yn sicr y byddwch chi'n mwynhau diwrnod gwych, boed waethaf y tywydd. Mae darpariaethau mewn lle i sicrhau y gallwch fwynhau eich ymweliad a dysgu am eich cyrchfan.

"Mae sicrhau safonau uchel yn waith caled ond mae gallu eu cynnal dros amser yn arwydd o staff rhagorol ac ymroddgar. Mae cyfnodau clo a chyfyngiadau wedi rhoi pwysau difrifol ar ganolfannau ymwelwyr, ac rydw i wrth fy modd bod ein staff wedi cynnal lefel rhagorol o wasanaeth."

Dysgwch fwy am Fwlch Nant yr Arian, Ynyslas a lleoliad arall a redir gan Cyfoeth Naturiol Cymru drwy ymweld â: https://cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/canolfannau-ymwelwyr