Adroddiadau dwy flynedd - Diogelwch Cronfeydd Dŵr

Mae tua 400 o gronfeydd dŵr rheoledig yng Nghymru a Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 yw'r gyfraith sy'n gosod y safonau diogelwch gofynnol. Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau y cydymffurfir â'r gyfraith i gadw'r argaeau hyn yn ddiogel.

Mae'n rhaid i ni adrodd i Weinidog Cymru ar yr hyn yr ydym wedi'i wneud i sicrhau bod perchnogion cronfeydd dŵr yn cadw at y gyfraith ac yn cydymffurfio â hi, a hefyd i adrodd ar yr hyn yr ydym wedi'i wneud i sicrhau diogelwch cronfeydd dŵr yr ydym yn eu rheoli.

Mae ein hadroddiadau wedi'u rhestru isod.

Ein hadroddiadau ar ddiogelwch cronfeydd dŵr yng Nghymru

 

Rhagor o wybodaeth am ddiogelwch cronfeydd dŵr.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diogelwch Cronfeydd Dŵr 2013-15 Adroddiad dwy flynedd PDF [790.8 KB]
Diogelwch cronfeydd dŵr 2015-17 Adroddiad dwy flynedd PDF [947.2 KB]
Diogelwch cronfeydd dŵr 2017-19 Adroddiad dwy flynedd PDF [1.2 MB]
Diogelwch cronfeydd dŵr 2019-21 Adroddiad dwy flynedd PDF [1.0 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf