Crynodebau dalgylchoedd eogiaid a siwin

Vyrnwy - Plas Dolanog

Maent yn dwyn ynghyd ddata sydd wedi deillio o ddalfeydd gwialenni, asesiadau o’r stoc a gwaith monitro pysgod ifanc; yn disgrifio’r ffactorau sy’n cyfyngu ar y poblogaethau ac yn pennu’r sialensiau a wynebir yn y dalgylchoedd afonydd crynodeb.  

Yn y tablau camau gweithredu caiff gwelliannau i gynefinoedd eu pennu ar gyfer adfer cynhyrchiant poblogaethau eogiaid a siwin. Mae’r tablau hyn yn cynnwys prosiectau ar y cyd lle y bydd gwaith yn cael ei wneud gan ein partneriaid, nid gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unig.

Adnabod eich afonydd crynodebau dalgylchoedd

Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) Blwyddyn Blwyddyn
Aeron N/A 2022
Clwyd N/A 2022
Conwy N/A 2022
Dee N/A 2022
Dwyfor N/A 2022
Dwyryd N/A 2022
Dyfi N/A 2022
Dysynni N/A 2022
Glaslyn N/A 2022
Mawddach N/A 2022
Ogwen N/A 2022
Rheidol N/A 2022
Severn N/A 2022
Seiont N/A 2022
Wysg 2019 N/A
Wy 2019 N/A
Ystwyth N/A 2022

Mae adroddiadau crynodebau dalgylchoedd a data pysgod ifanc cynharach ar gael ar gais – cysylltwch â chyfrif e-bost Pysgodfeydd Cymru: Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf