Egwyddorion Ymchwil Cydweithredol Bioamrywiaeth Forol

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru Raglen Tystiolaeth Forol ac Arfordirol ac fel rhan o hyn rydym wedi cynhyrchu dwy ddogfen:

  • Anghenion tystiolaeth â blaenoriaeth uchel: rhain yw'n ein hanghenion tystiolaeth â blaenoriaeth uchaf, yr ydym yn gobeithio eu datblygu dros y flwyddyn nesaf. Os credwch y gallech ein helpu i gyflawni unrhyw un o'r anghenion tystiolaeth hyn, cysylltwch â ni.
  • Cyfleoedd i gydweithio: syniadau prosiect yw'r rhain a fyddai yn arbennig o addas, yn ein barn ni, ar gyfer gwaith ymchwil cydweithredol. Rhoddir manylion cyswllt yn y ddogfen.

Gweler ein hadroddiadau tystiolaeth forol ac arfordirol

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Anghenion Tystiolaeth Blaenoriaeth Uchel (Morol ac Arfordirol) CNC (Saesneg yn unig)
Syniadau gwaith ymchwil cydweithredol morol ac arfordirol (Saesneg yn unig)

Diweddarwyd ddiwethaf