Rhagolygon llifogydd 5 diwrnod

Fel arfer caiff y rhagolygon llifogydd pump diwrnod eu diweddaru tua 10.30am bob diwrnod ac yn fwy aml pan mae risg uchel neu gymedrol o lifogydd

Rydym yn gwella’n ffordd o ddarparu rhagolygon llifogydd

Rhowch gynnig ar ein gwasanaeth perygl llifogydd pum diwrnod newydd

Cafodd y rhagolygon eu diweddaru’r tro diwethaf am 10:30 ar dydd llun 28 Medi 2020. Adnewyddwch y dudalen.

Crynodeb

Mae llifogydd lleol yn bosibl ond ni ddisgwylir gan ddŵr wyneb ac afonydd mewn rhanau o dde-ddwyrain Lloegr a East Anglia yn ddiweddarach ar ddydd Mercher ac i mewn i fore Iau. 

Gall tir, ffyrdd a rhai eiddo orlifo ac efallai y bydd aflonyddwch teithio.

Llun

Map for Forecast for Monday 28 September 2020

Mawrth

Map for Forecast for Tuesday 29 September 2020

Mercher

Map for Forecast for Wednesday 30 September 2020

Iau

Map for Forecast for Thursday 01 October 2020

Gwener

Map for Forecast for Friday 02 October 2020
 

Rhybuddion llifogydd mewn grym

 

Floodline 0345 988 1188 - gwasanaeth 24 awr.