Rhybuddion llifogydd

Edrychwch i weld os ydych mewn perygl o lifogydd o afonydd neu'r môr - nawr neu dros y dyddiau nesaf

Rydym yn gwella’n ffordd o ddarparu gwybodaeth am rybuddion llifogydd, ac felly bydd yn haws ichi ddod o hyd i rybuddion llifogydd yn eich ardal.

Profi ein system newydd am rhybuddion llifogydd.

 

Mae’r map rhybuddion llifogydd yn cael ei ddiweddaru bob 15 munud i ddangos rhybuddion llifogydd sydd mewn grym yng Nghymru.

 

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf am 06:32 ar 29 Medi 2020. Adnewyddu'r dudalen.

Statws Gogledd De Orllewin De Ddwyrain Cymru
Rhybudd llifogydd difrifol Rhybudd llifogydd difrifol

Llifogydd difrifol - perygl i fywyd

0

0

0

0

Rhybudd Llifogydd Rhybudd Llifogydd

Disgwylir llifogydd - mae angen gweithredu ar unwaith

0

0

0

0

Llifogydd - Byddwch yn barod Llifogydd - Byddwch yn barod

Mae llifogydd yn bosibl – paratowch

0

0

0

0

Rhybuddion â ddilewyd yn y 24 awr ddiwethaf

0

0

0

0

Map rhybuddion llifogydd


Rhagolwg llifogydd 5 diwrnod

Rydym yn gwella’n ffordd o ddarparu gwybodaeth am rybuddion llifogydd, ac felly bydd yn haws ichi ddod o hyd i rybuddion llifogydd yn eich ardal.

Profi ein system newydd am rhybuddion llifogydd.

Problemau gweld ein map?

Rydym wrthi’n datblygu’r gwasanaeth - bydd eich sylwadau yn ein helpu i’w wella.

Mae fersiwn Gymraeg o'r map yn cael ei ddatblygu a bydd ar gael cyn gynted ag y bo modd.

Rhagor o wybodaeth

Floodline 0345 988 1188 - gwasanaeth 24 awr.