Ni chaniateir pysgota ger y rhwystrau canlynol:

Ardal Wysg

Afon Rhwystr Terfyn i lawr yr afon Terfyn i fyny’r afon
Llwyd Cored Pontymoel, Pont-y-pwl 50m islaw'r gored 50m uwchlawr gored
Usk Cored Newton, Aberhonddu 25m islaw'r gored 25m uwchlawr gored

Ardal Taf

Afon Rhwystr Terfyn i lawr yr afon Terfyn i fyny’r afon

Taf

Blackweir

75m islaw'r gored

27.4m uwchlaw'r gored

Taf Cored Llandaff 50m islaw'r gored 27.4 uwchlaw'r gored
Taf Cored Radyr 50m islaw'r gored 120m uwchlaw'r gored
Taf Cored Trefforest 40m islaw'r gored 27.4m uwchlaw'r gored
Taf Cored Merthyr 50m islaw'r gored 27.4m uwchlaw'r gored
Taf Cored Dyffryn Merthyr 52m islaw'r gored 27.4m uwchlaw'r gored
Taf Rhaeadr uchaf yng Ngheunant lard y Crynwyr 113m below falls 27.4m above falls
Taf Cored islaw pont ffordd yr A472 (ST 093 957) 50m islaw'r gored 27.4m uwchlaw'r gored

Ardal Pysgodfeydd Gŵyr

Afon Rhwystr Terfyn i lawr yr afon Terfyn i fyny’r afon
Afan Cored y Doc New road bridge below weir Crest of weir
Dulais Rhaeadr Aberdulais  50m islaw'r gored 50m uwchlaw'r gored
Tawe Cored Wychetree 25m islaw'r gored 25m uwchlaw'r gored
Tawe Bared Tawe 100m islaw'r gored 100m uwchlaw'r gored
Tawe Coreg Panteg 10m islaw'r gored 10m uwchlaw'r gored

Ardal Pysgodfeydd Gorllewin Cymru

Afon Rhwystr Terfyn i lawr yr afon Terfyn i fyny’r afon
Camddwr Trap Eogiaid ifanc yn Afon Camddwr 50m below trap 50m uwchlaw'r trap pysgod
Dwyrain Cleddau Cored Canaston 25m islaw'r gored 25m uwchlaw'r gored
Dwyrain Cleddau Cored Vicars Mill 25m islaw'r gored 25m uwchlaw'r gored
Gorllewin Cleddau Cored y dref, Hwlffordd 91m islaw'r gored New Bridge Haverfordwest
Rheidol Argae Aberffrwd Pont ffordd wrth yr argae 18.3m uwchlaw’r argae
Rheidol Rheidol Falls Pont droed islaw’r rhaeadr 27.4m uwchlaw’r rhaeadr
Syfynwy Llys-y-Fran Trap Pysgod 45.7m islaw trap Llys-y-Fran Trap Pysgod
Teifi Rhaeadr Cenarth Dau farc i fyny’r afon o Bont Cenarth:
glan chwith 45.7m;
glan ddeheuol 54.8m
Dau farc i fyny’r afon o Raeadr Cenarth:
glan chwith 54.8m;
glan ddeheuol 27.4m
Tywi Llyn Brianne Trap Pysgod (gerllaw Eglwys St.Paulinus, Ystradffin) 114m islaw trap Llyn Brianne Trap Pysgod
Tywi Trap eogiaid ifanc yn Llyn Brianne 50m islaw trap 50m uwchlaw’r trap pysgod

Ardal Gwynedd

Afon Rhwystr Terfyn i lawr yr afon Terfyn i fyny’r afon
Cefni Cored Dingle  Pont reilffordd segur oddeutu 70m islaw’r gored Brig y gored
Clwedog Cored a llwybr pysgod y Bontuchel Pont ffordd oddeutu 170m islaw’r gored 24.7m uwchlaw'r gored
Conwy

Rhaeadr Conwy*

* ni chaniateir pysgota am eog neu frithyll môr i fyny’r afon o Raeadr Conwy

90m islaw’r rhaeadr Cydlifiad gydag Afon Machno
Dwyfor Pwll y Bont Glan chwith 16.5m islaw’r pwll;
glan ddeheuol 14m islaw’r pwll
Pont ffordd
Dyfi Rhaeadr Ceinws 20m islaw’r rhaeadr 10m above falls
Dyfi Cored Llwyngwern 20m islaw'r gored 10m uwchlaw'r gored
Dyfi Cored uchaf Melin Leri 20m islaw'r gored 5m uwchlaw'r gored
Dyfi Cored ganol Melin Leri 20m islaw'r gored 5m uwchlaw'r gored
Dyfi Cored waelod melin Leri 25m islaw'r gored 10m uwchlaw'r gored
Dyfi Rhaeadr Abercywarch 20m islaw’r rhaeadr 10m uwchlaw'r gored
Dyfi Rhaeadr Cwyarch 25m below falls 10m uwchlaw'r gored
Dyfi Cored Melin Crewi 20m islaw'r gored 10m uwchlaw'r gored
Dyfi Rhaeadr Gwydol 20m islaw'r gored 10m uwchlaw'r gored
Gwynant Llwybr pysgod Rhaeadr Abergwynant 50m islaw’r llwybr pysgod 25m uwchlaw’r llwybr pysgod
Lledr Traphont Gethin Pont droed 73.2m islaw’r draphont Ochr i fyny’r afon o’r draphont
Lledr Rhaeadr Granllyn Ochr i lawr yr afon o’r ceunant sy’n arwain at Lyn Granllyn 22.9m uwchlaw’r rhaeadr
Lledr Rhaeadr Pont-y-Pant Glan chwith 18.3m islaw’r rhaeadr; dilynwch y graig yn groeslinol ar draws i’r lan ddeheuol Glan chwith 13.7m uwchlaw’r rhaeadr;
glan ddeheuol 27.4m uwchlaw’r rhaeadr
Llugwy Y Rhaeadr Ewynnog 100m islaw’r rhaeadr Brig y rhaeadr
Llugwy Pwll Llyn Du Ymyl i lawr yr afon o Llyn Du 15m uwchlaw Llyn Du
Llugwy Rhaeadr Pont-y-Pair Pont ffordd Pont-y-Pair Glan chwith 18.3m uwchlaw’r rhaeadr; glan ddeheuol 36.6m uwchlaw’r rhaeadr
Ogwen Cored Glan Ogwen Ategwaith i’r hen bont droed 250m islaw’r gored 10m uwchlawr gored
Cyfyngir pysgota am eog a brithyll yn yr ardaloedd canlynol i blu artiffisial heb bwysau arnynt YN UNIG
Lledr Rhaeadr Pont-y-Pant Ymyl i lawr yr afon o’r bont ffordd Glan chwith 13.7m uwchlaw’r rhaeadr;
glan ddeheuol 27.4m uwchlaw’r rhaeadr
Lledr Rhaeadr Pont-y-Goblyn 59.4m islaw’r bont ffordd Pen y rhaeadr (20.1m uwchlaw’r bont ffordd)

Ardal Dyfrdwy a Chlwyd

Afon Rhwystr Terfyn i lawr yr afon Terfyn i fyny’r afon
Dyfrdwy Cored Caer Pont Dyfrdwy, Caer 18.3m uwchlawr gored
Dyfrdwy Cored Erbistock 45.7m islaw’r gored 27.4m uwchlaw’r gored
Dyfrdwy Rhaeadr Bwlch yr Oernant, Berwyn Glan chwith - meter house islaw’r rhaeadr;
glan ddeheuol - pumphouse islaw’r rhaeadr
27.4m uwchlaw’r rhaeadr
Dyfrdwy Cored y Bala Cydlifiad sianel dŵr llifogydd Afon Tryweryn gydag Afon Dyfrdwy 45.7m i fyny’r afon o gydlifiad sianel dŵr isel Afon Tryweryn gydag Afon Dyfrdwy
Dyfrdwy Cored o dan y dŵr wrth orsaf fesur y Bala 18.3m islaw'r gored 18.3m uwchlawr gored
Tryweryn Cored gyntaf i lawr yr afon o Bont Tryweryn Cydlifiadau Afon Tryweryn gydag Afon Dyfrdwy 27.4m uwchlawr gored
Ardal Pysgodfeydd Dyfrdwy a Chlwyd – POB AFON Unrhyw gored, argae neu rwystr arall 22.9m islaw unrhyw rwystr o’r fath 27.4m uwchlaw unrhyw rwystr o’r fath

Ardal Hafren Uchaf

Afon Rhwystr Terfyn i lawr yr afon Terfyn i fyny’r afon
Hafren Cored Penarth, Drenewydd 25m islaw'r gored 15m uwchlawr gored
Tanat Carreghofa Weir, Llanyblodwl 25m islaw'r gored 15m uwchlawr gored

Edrychwch uwch eich pen cyn pysgota

Gall pysgota wrth ymyl gwifrau trydan uwchben fod yn hynod beryglus ac mae nifer o bysgotwyr wedi cael eu hanafu’n ddifrifol neu eu lladd o ganlyniad i wneud hyn.

Hyd yn oed os nad yw’ch gwialen yn cyffwrdd gwifren drydan, gall trydan arcio ar draws a rhoi sioc drydan i’r pysgotwr sy’n ddigon i’w ladd.

Edrychwch uwch eich pen cyn pysgota.

Diweddarwyd ddiwethaf