Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

E-Werthiant Coed

Cewch fynediad i ocsiynau ar-lein o goed a dyfir ar Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru

CNC e-Werthiant Coed - Sut o gofrestru

Gwerthu coed sy’n sefyll

Mae contractau sy’n cael eu gwerthu trwy e-Werthiant Coed yn cynnwys:

Elfen Bren Gadwedig

Gall Cynaeafu a Marchnata Cymru (WHaM) gynnig Elfen Bren Gadwedig (RTE) ar gontractau gwerthu coed sy’n sefyll er mwyn helpu i farchnata pren is ei safon a hyrwyddo safleoedd sy’n llai hyfyw yn fasnachol. Lle bo tunelledd yr Elfen Bren Gadwedig wedi’i gytuno, bydd y gwerth yn cael ei gyfartalu yn y gost weithio fesul tunnell.

Mae contractau pren caled byrdymor yn cael eu cynnig trwy E-Werthiant Coed.

Gwerthiannau gerllaw’r ffordd

Mae contractau sy’n cael eu gwerthu trwy E-Werthiant Coed yn cynnwys:

Mae gwerthiannau gerllaw’r ffordd o bren crwn bach a elwir yn sglodion pren, pren mwydion a thanwydd coed yn cael eu cynnig trwy E-Werthiant.

Amodau gwneud cynnig

Gall cwsmeriaid osod amodau i gynigion ar lotiau e-Werthiant. Bydd yr amodau hyn yn cael eu hystyried yn ystod y cyfnod gwobrwyo.

Phytophthora ramorum

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â lledaeniad Phytophthora ramorum yng Nghymru. Rydyn ni eisoes wedi cwympo nifer fawr o goed llarwydd a oedd wedi’u heintio, a byddwn yn parhau i wneud hynny lle bydd haint newydd yn cael ei gadarnhau. Os fydd y lotiau heintiedig hyn yn cael eu hysbysebu ar werth maent yn cael eu nodi fel llennyrch phytophthora yn y catalog gwerthiant a chamau gweithredu priodol yn cael eu cymryd gan y prynwr.

Mwy o wybodaeth

Am wybodaeth ar Phytophthora ramorum, ewch i’n tudalennau iechyd coed. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â phrotocolau bioddiogelwch pan fyddwch yn ymweld â safleoedd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum. Mae CNC wedi ymrwymo i'r egwyddorion a nodwyd yn y protocolau bioddiogelwch.

Gwefannau eraill

ConFor – Cydffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.