Prosesau ffisegol morol, arfordirol ac aberol a gofynion monitro ar gyfer prosiectau datblygu mawr

Mae'r canllawiau yn grynodeb o'r wybodaeth dechnegol sydd wedi'i chynnwys mewn dau adroddiad tystiolaeth.

Y bwriad yw helpu i gyfarwyddo’r gwaith o gynllunio arolwg a strategaethau monitro, a defnyddio modelu rhifyddol, ar gyfer prosiectau datblygu morol pwysig gan gynnwys:

  • Datblygiadau porthladdoedd
  • Echdynnu agregau
  • Gorsafoedd pŵer (gan gynnwys niwclear)
  • Gwynt ar y môr
  • Datblygiadau ynni adnewyddadwy eraill megis amrediad llanw, ffrydiau llanwol
  • Ceblau o dan y môr (yn arbennig lle maen nhw’n cyrraedd y tir)

Prosesau ffisegol morol, arfordirol ac aberol a gofynion monitro ar gyfer prosiectau datblygu mawr (PDF, Saesneg yn unig)

Diweddarwyd ddiwethaf