Datblygiadau ynni adnewyddadwy morol

Prosiectau ynni adnewyddadwy morol

Mae ynni adnewyddadwy morol yn cynnwys y canlynol:

Gall ynni adnewyddadwy morol gael effaith ar yr amgylchedd, gan gynnwys ar adar, mamaliaid morol, ecoleg fenthig, pysgod a phrosesau ffisegol.

Rhaid i ddatblygwyr ynni adnewyddadwy morol asesu sut allai eu prosiect gael effaith ar yr amgylchedd.

Canllawiau, Tystiolaeth a Data

Dewch o hyd i ganllawiau, tystiolaeth a data ar gyfer eich datblygiad ynni adnewyddadwy morol.

Canllawiau ar roi caniatâd ac asesiadau

Canllawiau ar gyfer derbynyddion

Canllawiau ar ddata ar gyfer asesiadau

Blaenoriaethau, ymchwil ac adroddiadau tystiolaeth CNC

Ffynonellau gwybodaeth eraill

  • Cynllunio Morol Llywodraeth Cymruar gyfer Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru
  • Ynni Morol Cymru yn dod â rhanddeiliaid ynni adnewyddadwy morol at ei gilydd
  • The Crown Estate - sy’n rheoli’r rhan fwyaf o wely’r môr ac sy’n dyfarnu prydlesi ar gyfer datblygiadau
  • Tethys lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ynni morol adnewyddadwy a gwaith ymchwil o bob rhan o’r byd.

Mae adnoddau naturiol Cymru'n cynnig cyfle gwych i gynhyrchu ynni adnewyddadwy o'r gwynt, y tonnau a'r llanw. Drwy reoli'r adnoddau hyn yn gynaliadwy, gallwn sicrhau bod y datblygiad cywir yn y lle cywir yn helpu i fodloni targedau datgarboneiddio a galluogi twf glas yng Nghymru.

Cysylltwch â ni

Os ydych yn ystyried prosiect ynni adnewyddadwy morol yn nyfroedd Cymru, ysylltwch â ni yn gynnar yn eich cynlluniau drwy e-bost: marine.area.advice@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf