Ymgynghoriadau agored o Geisiadau am Drwydded i Dynnu neu Gronni Dŵr

Gwelwch yr hysbysiadau cyfredol am geisiadau am drwyddedau tynnu neu gronni dŵr, a sut mae gwneud sylwadau