Hysbysebion o geisiadau a wnaed o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2016

Rydym yn ymgynghori â'r cyhoedd ar rai ceisiadau ar gyfer gweithrediadau gwastraff, gweithrediadau gwastraff mwyngloddio , gosodiadau a gweithgareddau dŵr daear gollwng dŵr drwy eu cyhoeddi ar ein gwefan