Penderfyniadau Trwyddedu morol

Darganfyddwch ddogfennau cysylltiedig â phenderfyniadau sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma, gweler ein tudalen ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd i gael rhestr o’r holl geisiadau a dderbyniwyd