Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Chwefror 2021

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2021/0002

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 28998 20815

Tynnu heigiau sych - 10m x 2m x 0.25m deep approx.

n/a

01 Chwefror 2021

DFR/S/2021/0015

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49414 10773

Camau mynediad newydd ym manc y Gwendraeth Fawr

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0016

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 49414 10773

Gwaith Dros Dro: Bwndel bagiau tywod i greu man gweithio sych i alluogi adeiladu'r grisiau mynediad

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0021

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 86608 05430

Tynnu heigiau sych -  10m x 3m x 0.3m deep approx.

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0022

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 68899 01215

Tynnu heigiau sych -  80m x 4m x 0.25m deep approx.

Cael eich Penderfynu

n/a

 

Ionawr 2021

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

DFR/S/2021/0002

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 28998 20815

Tynnu heigiau sych - 10m x 2m x 0.25m deep approx.

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0005

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

SN 70559 28523 

Tynnu heigiau sych - 5m x 3m x 0.3m deep and 5m x 0.2m x 0.4m deep approx.

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0008

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 23597 90858

Peirianneg feddal - matresi rholio creigiog, wedi'u gorchuddio â rholiau creigiau a staenio castan approx. 20m long x 4m high

Cael eich Penderfynu

n/a

DFR/S/2021/0010

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Trwydded Gweithgaredd Risg Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

ST 16606 88428

Gwaith amddiffyn erydiad

Cael eich Penderfynu

n/a

 

Rhagfyr 2020

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A000817/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cadair Idris SSSI

 

NNR Gweithgareddau Cynllun Rheoli

Cyhoeddwyd

03 Rhagfyr 2020

A000847/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Arfordir Pen-bre / Pembrey Coast SSSI

Adnewyddu twyni tywod

Cyhoeddwyd

15 Rhagfyr 2020

A000864/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Copi'r Graig SSSI

Gwneud gwaith diogelwch coed

Cyhoeddwyd

18 Rhagfyr 2020

A000438/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Copi'r Graig

SSSI

Samplu trwyddedau gan Fyfyriwr PhD

Cyhoeddwyd

11 Rhagfyr 2020

A000463/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Copi'r Graig

SSSI

Cynnal arolygon

Cyhoeddwyd

11 Rhagfyr 2020

A000874/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Yr Eifl SSSI

 

Gwaith rheoli cadwraeth

Cyhoeddwyd

22 Rhagfyr 2020

A000806/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Gyfelog SSSI

 

Gwaith rheoli cadwraeth

Cyhoeddwyd

02 Rhagfyr 2020

C000830/1

 

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd SSSI

Severn Estuary SSSI

 

Adar gwyllt ar y blaendraeth

Cyhoeddwyd

10 Rhagfyr 2020

C000551/1

 

Adran 28E Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Breidden Hill SSSI

 

Pori

Cyhoeddwyd

08 Rhagfyr 2020

C000802/1

 

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Migneint-Arenig-Dduallt

SSSI

Sbriws sitka rhisgl cylch a choed pinwydd

Cyhoeddwyd

02 Rhagfyr 2020