Adroddiad trwyddedu adar a warchodir 2019 - 2021

Mae'r data hwn yn rhan o'n hadroddiad ar drwyddedau a roddwyd gennym ar gyfer adar gwyllt. Mae rhagor o wybodaeth i esbonio'r adroddiad gan gynnwys manylion am ddulliau a ddefnyddir, rhoi trwydded ac adroddiadau ymateb i drwyddedau ar gael yn ein datganiad

Mae pob aderyn gwyllt, eu nythod a’u hwyau yn cael eu gwarchod. Rydym yn rhoi trwyddedau adar ar gyfer dibenion penodol, fel y gallwch wneud gweithgaredd heb dorri’r gyfraith. Gwiriwch a oes angen i chi wneud cais am drwydded adar a warchodir.

Diweddarwyd ddiwethaf