Adroddiad Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir 2020 - 2021

Mae'r data hwn yn rhan o'n hadroddiad ar drwyddedau a roddwyd gennym ar gyfer Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop. Mae rhagor o wybodaeth i esbonio'r adroddiad gan gynnwys manylion am ddulliau a ddefnyddir, rhoi trwydded ac adroddiadau ymateb i drwyddedau ar gael yn ein datganiad

Mae’n rhaid i chi wneud cais am drwydded os ydych yn gwneud unrhyw weithgaredd sy’n effeithio ar rywogaeth a warchodir. Darganfod sut i wneud cais am drwydded ar gyfer rhywogaeth a warchodir.

Diweddarwyd ddiwethaf