Cytundebau lefel gwasanaeth ar gyfer trwyddedu rhywogaethau a warchodir

Mae ein cytundebau lefel gwasanaeth sy'n cael eu defnyddio i benderfynu rhai ceisiadau ar gyfer trwydded rhywogaeth.

Math o drwydded

Cytundebau lefel gwasanaeth

Trwydded rhywogaethau a warchodir – arolygon

30 diwrnod gwaith 

Rhywogaethau a warchodir gan Ewrop – datblygiad, prosiectau cadwraeth a choedwigaeth

40 diwrnod gwaith 

Rhywogaethau a warchodir gan Ewrop – diogelu iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd

30 diwrnod gwaith 

Rhywogaethau a warchodir gan Ewrop (Morol)

40 diwrnod gwaith 

Trwydded rheoli adar – diogelu iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd, diogelu pysgodfeydd, gwarchod adar gwyllt, diogelu cnydau, stoc, bwydydd ar gyfer stoc, neu atal clefyd rhag lledaenu

40 diwrnod gwaith 

Trwydded moch daear at ddiben datblygiad

40 diwrnod gwaith 

Trwydded rhywogaethau a warchodir – diwygiad (syml)

15 diwrnod gwaith 

Trwydded rhywogaethau a warchodir – diwygiad (cymhleth)

30 diwrnod gwaith 

 

Diweddarwyd ddiwethaf