Gallwch ganslo eich trwydded neu ran o'ch trwydded unrhyw bryd. Gelwir hyn yn ‘ildio’ eich trwydded. Mae'n rhaid i chi dalu am eich trwydded hyd nes y byddwch yn ei chanslo.

Gallwch ganslo'ch trwydded os nad oes ei hangen arnoch mwyach, er enghraifft os ydych wedi rhoi'r gorau i wneud y gweithgarwch roedd eich trwydded yn ei gwmpasu.

Ffioedd a thaliadau

Bydd angen i chi dalu ffi o £363 i ildio eich trwydded amgylcheddol. 

Newid eich trwydded

Nid oes angen i chi ganslo eich trwydded os ydych chi eisiau:

I dynnu enwau pobl o drwydded neu weithgarwch o drwydded rydych eisoes â hi, gwnewch gais gan ddefnyddio'r dudalen berthnasol:

Newid (amrywio) trwydded bresennol ar gyfer gollwng carthion domestig

Newid (amrywio) trwydded bresennol ar gyfer gollwng elifion masnach neu gymysg

Newid (amrywio) eich trwydded i waredu dip defaid gwastraff

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen - Rhan A WORD [176.9 KB]
NODYN CANLLAW A.doc WORD [208.0 KB]
Ffurflen - Rhan E1 WORD [152.4 KB]
NODYN CANLLAW - Rhan E1 PDF [138.4 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf