Strwythur y sefydliad

Strwythur y Sefydliad

 • Prif Weithredwr - Clare Pillman

Y Tîm Gweithredol

 • Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu
 • Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau - Gareth O'Shea ​
 • Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol - Rachael Cunningham
 • Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Corfforaethol - Prys Davies
 • Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Gwybodaeth Cwsmeriaid - Sarah Jennings​ ​

Y Tîm Arwain 

 • Pennaeth Polisi Rheoli Adnoddau Naturiol - Ruth Jenkins
 • Pennaeth Rheoleiddio a Thrwyddedu - Nadia De Longhi
 • Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a Digwyddiadau - Jeremy Parr
 • Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth - Chris Collins 
 • Pennaeth Stiwardiaeth Tir - Dominic Driver
 • Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd-orllewin - Siân Williams / Martin Cox
 • Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd-ddwyrain - Lyndsey Rawlinson
 • Pennaeth Gweithrediadau’r Canolbarth - Gavin Bown
 • Pennaeth Gweithrediadau’r De-orllewin - Martyn P. Evans
 • Pennaeth Gweithrediadau Canol y De - Mike Evans
 • Pennaeth Gweithrediadau’r De-ddwyrain - Steve Morgan
 • Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol - Rhian Jardine
 • Pennaeth TGCh – Ian Johns 
 • Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Busnes - Victoria Rose Piper
 • Pennaeth Cyllid - Rob Bell
 • Pennaeth Archwilio Mewnol - Jacqui Kedward
 • Pennaeth Datblygu Sefydliadol – Sarah Stacey
 • Pennaeth Llywodraethu ac Ysgrifennydd y Bwrdd - Colette Fletcher
 • Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol - Sarah Asbrey
 • Pennaeth Rheoli Pobl, a’u Lles, Iechyd a’u Diogelwch - Steve Burton
 • Pennaeth Gweledigaeth 2050 a Chynllunio - Sarah Williams
 • Pennaeth Cyfathrebu a Thrawsnewid Digidol - Catrin Hornung 
 • Pennaeth Profiad y Cwsmer - Naomi Lawrence
 • Pennaeth Datblygu Masnachol Cynaliadwy - Elsie Grace

Datganiad o fuddiannau

Gofynnir i’r Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiannau unigol neu fuddiannau unrhyw deulu agos (a ddiffinnir fel partner, plant, rhieni a brodyr a chwiorydd) yn arbennig lle mae ar hyn o bryd, neu lle gallai fod rhyngweithiadau busnes sy’n berthnasol i rôl a chylch gwaith CNC.

Ceir chwe chategori o fuddiannau:

 • Categori 1 – Aelodaeth o’r Bwrdd Gweithredol neu’r Bwrdd Anweithredol, y Pwyllgor neu’r Ymddiriedolaeth
 • Categori 2 – Cyflogaeth â thâl, masnach, proffesiwn neu alwedigaethau
 • Categori 3 – Ecwiti/Cyfranddaliadau Perthnasol
 • Categori 4 – Tir ac Eiddo
 • Category 5 – Gweithgaredd Gwleidyddol
 • Category 6 – Unrhyw fuddiant arall (lle dymuna aelod y Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiant arall yn ôl ei ddisgresiwn ei hun)

Datganiad o fuddiannau o’r Tîm Gweithredol

Diweddarwyd ddiwethaf