Newyddion a blogiau

Newyddion diweddaraf

Arbenigwyr yn galw am weithredu brys i achub byd natur Cymru wrth i adroddiad newydd ddatgelu dirywiad arswydus mewn rhywogaethau

Ddeng mlynedd ar ôl ei gyhoeddiad cyntaf, mae adroddiad yn dangos bod natur yn parhau i ddirywio ledled Cymru. Mae’r adroddiad Sefyllfa Byd Natur Cymru 2023 newydd yn datgelu graddfa ddinistriol colledion natur ledled y wlad a’r risg y bydd llawer o rywogaethau’n diflannu.

28 Medi 2023

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru