Cyhoeddiadau am dirwedd, daeareg, priddoedd a nodweddion o ddiddordeb hanesyddol

Dylid gwneud ceisiadau am adroddiadau sydd wedi eu marcio ** drwy ebostio library@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfres CNC - rhif  adroddiad  Cyfres CNC - teitl  adroddiad a thystiolaeth
005 Natur am Byth Adroddiad Tystiolaeth Rhif 005
109 Ardal 2: Cyngor Dinas Caerdydd: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015
110 Ardal 2: Sir Fynwy: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015
111 Ardal 2: Casnewydd: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015
112 Ardal 2: Bro Morgannwg: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015 
113  Ardal 3: Sir Gaerfyrddin: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015 
114  Ardal 3: Castell-nedd Port Talbot: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015
115

Ardal 3: Abertawe: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015

116 Ardal 4: Ceredigion: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015
117 Ardal 4: Sir Benfro: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015
118 Ardal 8: Ynys Môn: canfod newidiadau LANDMAP: adroddiad monitro terfynol, agwedd weledol a synhwyraidd: Mawrth 2015
119 Gwynedd: adroddiad monitro dilysu safle agwedd weledol a synhwyraidd LANDMAP  
120 Conwy: adroddiad monitro dilysu safle agwedd weledol a synhwyraidd LANDMAP  
121 Wrecsam: adroddiad monitro dilysu safle agwedd weledol a synhwyraidd LANDMAP  
122  Sir Ddinbych: adroddiad monitro dilysu safle agwedd weledol a synhwyraidd LANDMAP  
123 Sir y Fflint: adroddiad monitro dilysu safle agwedd weledol a synhwyraidd LANDMAP  
124 Powys: adroddiad monitro dilysu safle agwedd weledol a synhwyraidd LANDMAP
125 Parc Cenedlaethol Eryri: adroddiad monitro dilysu safle agwedd weledol a synhwyraidd LANDMAP  
126  Dehongliad o becyn darganfod newid gweledol a synhwyraidd LANDMAP: Powys 
127  Dehongliad o becyn darganfod newid gweledol a synhwyraidd LANDMAP: Sir y Fflint 
128 Dehongliad o becyn darganfod newid gweledol a synhwyraidd LANDMAP: Conwy
129 Dehongliad o becyn darganfod newid gweledol a synhwyraidd LANDMAP: Parc Cenedlaethol Eryri
130 Dehongliad o becyn darganfod newid gweledol a synhwyraidd LANDMAP Wrecsam
131 Dehongliad o becyn darganfod newid gweledol a synhwyraidd LANDMAP: Sir Ddinbych
132 Dehongliad o becyn darganfod newid gweledol a synhwyraidd LANDMAP: Gwynedd
137 LANDMAP - gweithredu'r diwygiadau monitro tirwedd 
178  LANDMAP Cymru: adroddiad monitro tirwedd hanesyddol
181 Sicrhau ansawdd monitro tirwedd hanesyddol LANDMAP - canfod newid
284 Adeiladu capasiti ac arferion gorau mewn tirweddau hanesyddol cofrestredig (DAT)
285 Adeiladu capasiti ac arferion gorau mewn tirweddau hanesyddol cofrestredig (CPAT)
314 Tirwedd a newid hinsawdd, LANDMAP
315 Morluniau Cymru a’u sensitifrwydd i ffermydd gwynt ar y môr: asesiad ac arweiniad strategol.  Cam 1- canllaw cyflym o effeithiau gweledol sy’n gysylltiedig â maint y tyrbin  
330 Morluniau Cymru a’u sensitifrwydd i ffermydd gwynt ar y môr: asesiad ac arweiniad strategol.  Cam 2- arweiniad ar leoli ffermydd gwynt ar y môr
331 Morluniau Cymru a’u sensitifrwydd i ffermydd gwynt ar y môr: asesiad ac arweiniad strategol. Cam 3-  morluniau a’u sensitifrwydd i ffermydd gwynt ar y môr
336 Gwasanaethau trweddau diwylliannol LANDMAP
338 Adeiladu capasiti ac arferion gorau mewn tirweddau hanesyddol cofrestredig (GAT)
339 Adeiladu capasiti ac arferion gorau mewn tirweddau hanesyddol cofrestredig (CGAT)
342 Ystadegau cynefinoedd tirwedd LANDMAP  2019
347 Gwasanaethau tirweddau diwylliannol LANDMAP – llesiant diwylliannol a naws am le a pherthyn  2 -  enwau lleoedd
359

Rhwydwaith safleoedd adolygu cadwraeth ddaearegol Coedwig Crychan:  arfarniad hanfodol gydag argymhellion 

667

Gwyliadwriaeth Cwm Idwal 2022

Diweddarwyd ddiwethaf