Gweld eich risg llifogydd ar fap (Map Asesu Perygl Llifogydd Cymru)

Gwiriwch a ydych chi mewn perygl

Mae'r map Asesu Perygl Llifogydd Cymru yn ddangos pa mor agored ydych i lifogydd o'r canlynol:

  • afonydd
  • y môr
  • dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach
  • cronfeydd dŵr

Mae'r map hefyd yn darparu gwybodaeth ychwanegol am eich ardal, megis:

Nid oes dim statws swyddogol i’r map hwn at ddibenion cynllunio. Rydym yn eich cynghori i ddefnyddio'r wybodaeth a geir yn y Map Cyngor Datblygu ar gyfer materion cynllunio datblygu.

Gallwch hefyd weld yr holl ardaloedd yr ydym yn darparu rhybuddion llifogydd am ddim ar eu cyfer.

Data GIS

Os oes angen i chi lawrlwytho data GIS, gellir lawrlwytho nifer o haenau’r map o 'Lle' sef Porth Llywodraeth Cymru ar gyfer data GIS Agored.

Ffyrdd eraill o ddysgu am berygl llifogydd tymor hir

  • Ffoniwch Floodline: 0345 988 1188
  • Sgwrsio drwy deipio: 0345 602 6340 (ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw)

Dysgwch fwy am gostau galwadau (Saesneg yn unig)

Cydnabyddiaeth

Mae'n cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Natural Resources Wales a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae cyfran o’r wybodaeth wedi’i seilio ar ddata gofodol digidol sydd wedi’u trwyddedu gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Mapio Daearegol: Arolwg Daeareg Prydain © NERC. DEFRA a’r Swyddfa Dywydd © hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Cynnwys data OS data © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data 2017. Gwasanaethau Tir ac Eiddo Land © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data.

Chwyddwch mewn i'r lleoliad mae gennych ddiddordeb ynddo er mwyn darganfod mwy.

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o beryglon llifogydd

Diweddarwyd ddiwethaf