Gweld eich risg llifogydd ar fap (Map Asesu Perygl Llifogydd Cymru)

Gwiriwch a ydych chi mewn perygl

Mae map Asesu Perygl Llifogydd Cymru yn ddangos eich risg o lifogydd o:

  • afonydd

  • y môr

  • dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach

  • cronfeydd dŵr

Mae'r map hefyd yn darparu gwybodaeth ychwanegol am eich ardal, megis:

Gallwch hefyd weld yr holl ardaloedd yr ydym yn darparu rhybuddion llifogydd am ddim ar eu cyfer.

(Cliciwch fotwm dde eich llygoden ar y botwm uchod i'w agor mewn tab newydd)

Gallwch hefyd weld eich risg llifogydd yn ôl côd post

Nid oes dim statws swyddogol i’r map hwn at ddibenion cynllunio. Ddylech chi ddim ei ddefnyddio i hysbysu Asesiadau Goblygiadau Llifogydd i gefnogi ceisiadau cynllunio. Defnyddiwch Fap Llifogydd ar gyfer Cynllunio / Map Cyngor Datblygu ar gyfer cynllunio datblygu. Gyda'i gilydd mae'r ddau fap hyn yn ffurffio Map Llifogydd Cymru. 

Herio ein mapiau llifogydd

Dysgwch fwy am ein gwybodaeth risg llifogydd, gan gynnwys canllawiau ar: 

Herio ein map llifogydd

Datblygu eich modelau hydrolig eich hunain

Data GIS

Os oes angen i chi lawrlwytho data GIS, gellir lawrlwytho nifer o haenau’r map o MapDataCymru.

Cydnabyddiaeth

Mae'n cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Natural Resources Wales a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae cyfran o’r wybodaeth wedi’i seilio ar ddata gofodol digidol sydd wedi’u trwyddedu gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Mapio Daearegol: Arolwg Daeareg Prydain © NERC. DEFRA a’r Swyddfa Dywydd © hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Cynnwys data OS data © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data 2017. Gwasanaethau Tir ac Eiddo Land © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data.

Chwyddwch mewn i'r lleoliad mae gennych ddiddordeb ynddo er mwyn darganfod mwy.

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o beryglon llifogydd

Diweddarwyd ddiwethaf