Ansawdd dŵr

Mae ansawdd dŵr yng Nghymru wedi gwella cryn dipyn dros y ddau ddegawd diwethaf. Cewch wybodaeth yma am ansawdd y dŵr ymdrochi yn eich ardal chi