Arhoswch tra bod ein crynodeb o rybuddion llifogydd yn llwytho.

Cofrestrwch i dderbyn rhybuddion llifogydd

I gofrestru i gael rhybuddion, bydd angen i chi ddarparu:

  • y cyfeiriad neu leoliad rydych yn cofrestru ar gyfer
  • rhif ffôn y gellir cysylltu â chi yn ystod y dydd neu’r nos
  • cyfeiriad e-bost

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Mewn cofnodwch os ydych am ddiweddaru eich manylion neu ganslo eich cyfrif.

Os ydych yn credu eich bod wedi cofrestru â’r gwasanaeth ond heb dderbyn Rhybudd Llifogydd neu Neges Llifogydd - byddwch yn barod, a fyddai’n bosibl ichi gysylltu â ni er mwyn i ni allu cadarnhau eich bod wedi cofrestru â’ch manylion cyswllt cyfredol.

Ffyrdd eraill i gofrestru

Gallwch hefyd gofrestru, diweddaru eich manylion neu ganslo eich cyfrif trwy ffonio'r llinell llifogydd.

Floodline

Ffôn: 0345 988 1188

Typetalk: 0345 602 6340

gwasanaeth 24 awr

Darganfod mwy am ffioedd galwadau ffôn ar gov.uk

Iaith Gymraeg

Gallwch ddewis i dderbyn rhybuddion a gohebiaeth yng Nghymraeg neu yn Saesneg.

Mewn argyfwng efallai fyddwn yn anfon rhybudd atoch yn Saesneg yn lle'r Gymraeg.

Diweddarwyd ddiwethaf