Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

De Orllewin Cymru

Ewch â’r teulu i feicio mynydd drwy Goedwig Brechfa, ewch i weld gwarchodfeydd arfordirol Oxwich ym Mhenrhyn Gŵyr a Stackpole yn ne Penfro neu beth am gerdded at sgwd mewn coetiroedd anghysbell ger Llanymddyfri

Golygfa o safle picnic yr Ardd Goedwig Coedwig Brechfa – Abergorlech, ger Caerfyrddin

Llwybrau drwy’r coed, llwybr beicio mynydd ac arboretwm go wahanol.

Picnic gyda'r teulu Coedwig Brechfa – Byrgwm, ger Caerfyrddin

Coed gyda llwybr cerdded a llwybrau beicio mynydd i ddechreuwyr a beicwyr profiadol fel ei gilydd.

Picnic teuluol gyda beiciau Coedwig Brechfa – meysydd parcio eraill, ger Caerfyrddin

Dau dro byr, eithaf gwastad drwy goed a thros bontydd.

Dyn ar bont yng nghoedwig Caio Coedwig Caeo, ger Llanymddyfri

Coetir tawel yr ucheldir gyda sawl llwybr wedi’u harwyddo

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Carmel, ger Llandeilo Gwarchodfa Natur Genedlaethol Carmel, ger Llandeilo

Chwareli segur ddramatig, coetir hynafol a’r unig lyn tymhorol ym Mhrydain

Golygfa o Gilgwyn Coed Cilgwyn, ger Llanymddyfri

Llwybr cerdded mewn coed tawel ar ymylon Bannau Brycheiniog

Coedwig Coedwig Mynwar, ger Hwlffordd

Taith gerdded heddychlon drwy’r goedwig a golygfeydd o Aber Cleddau

Dau ddyn yn cerdded dros y twyni Gwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich, ger Abertawe

Traeth penigamp a thwyni, coedwigoedd a gwlypdiroedd sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt

Mainc yng Ngwarchodfa Genedolaethol Pant y Sais Gwarchodfa Natur Genedlaethol Pant y Sais, ger Abertawe

Hafan bywyd gwyllt yn agos i ardal ddiwydiannol Abertawe

Golygfa o rai o'r meinciau ym Pen-y-Bedd Coed Pen-y-Bedd, ger Llanelli

Coetir tawel ger Parc Gwledig Pen-bre

Clychau'r gog yn Sgomer Parth Cadwraeth Morol Sgomer, ger Aberdaugleddau

Dyma ddarn unigryw o ddŵr sy’n gyforiog o dirweddau tanddwr ag amrywiaeth enfawr o fywyd morol, yn blanhigion a chreaduriaid. Ymwelwch ar gwch neu dewch ar dir i Martins Haven.

Golygfa o'r afon rewllyd yn Ystagbwll Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ystagbwll, ger Penfro

Tirwedd drawiadol gyda glogwyni dramatig, twyni a choetir

Dwy bobl ar fainc yn edrych ar y golgyfa Coetiroedd Talyllychau, ger Llanymddyfri

Dringfa serth i fyny bryn coediog, lle ceir golygfeydd o adfeilion hen abaty

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.