Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

De Ddwyrain Cymru

Rhowch gynnig ar wylio adar yng Ngwlyptiroedd Casnewydd, gwlychwch eich traed ym Mro’r Sgydau, ewch i feicio mynydd yng Nghwmcarn neu Afan neu beth am fwynhau diwrnod allan i’r teulu yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant

Bwtsiasen y gog ar bwys llwybr yng nghoedwig Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed y Cerrig, ger Y Fenni

Coetir bychan gydag amrywiaeth mawr a llwybr bordiau hygyrch

Menyw ar lwybr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Craig Cerrig Gleisiad a Fan Frynych, ger Aberhonddu

Lle gwyllt a chreigiog sy'n gartref i rai sydd wedi goroesi ers oes yr iâ

Beicwyr ar Lwybr Twrch, Cwmcarn Coedwig Cwmcarn, ger Casnewydd

Llwybrau cerdded a beicio mynydd yng nghanol y cymoedd

Golygfa hydrefol yn Fforest Fawr Fforest Fawr, ger Caerffili

Y porth i Gastell Coch, un o’r cestyll mwyaf tlws yr olwg yng Nghymru

Menyw a phlentyn ym maes chwarae Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Y ganolfan ymwelwyr a'r coetir prydferth hwn yw'r porth deheuol i Fannau Brycheiniog.

Golygfa o ben twyni tywod Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwningar Merthyr Mawr, ger Pen-y-bont ar Ogwr

Hafan bywyd gwyllt gyda'r twyni tywod uchaf yng Nghrymu

Gwarchodfa Natur a Choedwig Genedlaethol Casnewydd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd

Lle gwych i wylio adar o guddfannnau gwylio a llwyfannau

Ogof Ffynnon Ddu Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ogof Ffynnon Ddu, ger Ystradgynlais

Rhostir agored gyda golygfeydd godidog a system eang o ogofâu

Golygfa o Ben-y-bont ar Ogwr gyda'r arwydd Coetir Ysbryd Llynfi i'w weld Coetir Ysbryd Llynfi, ger Pen-y-bont ar Ogwr

Dewiswch o amrywiaeth o weithgareddau neu ymlaciwch mewn coetir tawel

Golygfa o bistyll ym Mhont Melin-fach, ger Ystradfellte Coetiroedd Bro’r Sgydau - Pont Melin-fach, ger Ystradfellte

Safle picnic bach gyda thaith gerdded at raeadrau i lawr yr afon

Man gwylio o daith grwydr Duchess Ride Coetiroedd Dyffryn Gwy - Golygfa Ban, ger Drefynwy

Teithiau cerdded drwy goetir gyda golygfeydd i gyfeiriad Bannau Brycheiniog

Menyw yn cerdded lawr grisiau cerrig yng Nghoedwig Wyndcliff Coetiroedd Dyffryn Gwy - Wyndcliff Isaf, ger Cas-gwent

Porth i wylfa enwog Nyth yr Eryr, un o'r golygfannau gorau yn Nyffryn Gwy

Golygfa o Whitestone Coetiroedd Dyffryn Gwy - Whitestone, ger Cas-gwent

Man cychwyn llwybr Rhyfeddodau'r Garreg Wen sydd â golygfannau hanesyddol yn edrych dros geunant ac afon ddramatig Gwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.